Fra jeg var ganske liten har jeg selv følt at jeg ikke hørte til.


fra-jeg-var-ganske-liten-har-jeg-selv-følt-at-jeg-ikke-hørte-til
anne-cath vestlyfrajegvarganskelitenharselvføltatikkehørtetilfra jegjeg varvar ganskeganske litenliten harhar jegjeg selvselv føltfølt atat jegjeg ikkeikke hørtehørte tilfra jeg varjeg var ganskevar ganske litenganske liten harliten har jeghar jeg selvjeg selv føltselv følt atfølt at jegat jeg ikkejeg ikke hørteikke hørte tilfra jeg var ganskejeg var ganske litenvar ganske liten harganske liten har jegliten har jeg selvhar jeg selv føltjeg selv følt atselv følt at jegfølt at jeg ikkeat jeg ikke hørtejeg ikke hørte tilfra jeg var ganske litenjeg var ganske liten harvar ganske liten har jegganske liten har jeg selvliten har jeg selv følthar jeg selv følt atjeg selv følt at jegselv følt at jeg ikkefølt at jeg ikke hørteat jeg ikke hørte til

Når man går ut på scenen er det ganske nådeløst. Vinn eller forsvinn. Og jeg har jo spurt meg selv hvorfor i helvete jeg gjør dette i min alder. Kanskje jeg prøver å bevise at jeg ikke er død. -Komiker
når-man-går-ut-på-scenen-er-det-ganske-nådeløst-vinn-eller-forsvinn-og-jeg-har-jo-spurt-meg-selv-hvorfor-i-helvete-jeg-gjør-dette-i-min-alder
Jeg vil tro hun var vidunderlig rød i kinnene, men det så jeg selvfølgelig ikke. Frosten knaste helt sikkert i gresset under joggeskoene våre, men jeg hørte det aldri. -Tilstedeværelse
jeg-vil-tro-hun-var-vidunderlig-rød-i-kinnene-men-det-så-jeg-selvfølgelig-ikke-frosten-knaste-helt-sikkert-i-gresset-under-joggeskoene-våre-men