Fråtseri straffer fråtseren. Fordøyelsen har av Gud fått det verv å preke moral for magen.


fråtseri-straffer-fråtseren-fordøyelsen-har-av-gud-fått-det-verv-å-preke-moral-for-magen
victor hugofråtseristrafferfråtserenfordøyelsenharavgudfåttdetvervprekemoralformagenfråtseri strafferstraffer fråtserenfordøyelsen harhar avav gudgud fåttfått detdet vervverv åå prekepreke moralmoral forfråtseri straffer fråtserenfordøyelsen har avhar av gudav gud fåttgud fått detfått det vervdet verv åverv å prekeå preke moralpreke moral formoral for magenfordøyelsen har av gudhar av gud fåttav gud fått detgud fått det vervfått det verv ådet verv å prekeverv å preke moralå preke moral forpreke moral for magenfordøyelsen har av gud fåtthar av gud fått detav gud fått det vervgud fått det verv åfått det verv å prekedet verv å preke moralverv å preke moral forå preke moral for magen

Å preke moral er lett - å begrunne moral er vanskelig. -Arthur Schopenhauer
Å-preke-moral-er-lett-å-begrunne-moral-er-vanskelig
Det er bare én sann moral for hvert menneske, men hvert menneske har ikke den samme sanne moral. -George Bernard Shaw
det-er-bare-én-sann-moral-for-hvert-menneske-men-hvert-menneske-har-ikke-den-samme-sanne-moral
Det finnes ingen endelig, definitiv moral. Det er alltid mulig å sette en moral opp mot en annen. -Morten Harry Olsen
det-finnes-ingen-endelig-definitiv-moral-det-er-alltid-mulig-å-sette-moral-opp-mot-annen
Jeg har fått mer ut av alkoholen enn alkoholen har fått ut av meg. -Winston Churchill
jeg-har-fått-mer-ut-av-alkoholen-enn-alkoholen-har-fått-ut-av-meg
Jeg er overbevist om at livets store hemmeligheter ligger i fordøyelsen. -Sydney Smith
jeg-er-overbevist-om-at-livets-store-hemmeligheter-ligger-i-fordøyelsen
Vi vil ei granske hjerter eller nyrer; – det er ei verv for støv, men for dets styrer. -Henrik Ibsen
vi-vil-ei-granske-hjerter-eller-nyrer-det-er-ei-verv-for-støv-men-for-dets-styrer