Fotografiapparatet kan ikke konkurrere med pensel og palett så lenge det ikke kan benyttes i himmel og helvete.


fotografiapparatet-kan-ikke-konkurrere-med-pensel-og-palett-så-lenge-det-ikke-kan-benyttes-i-himmel-og-helvete
edvard munchfotografiapparatetkanikkekonkurreremedpenselogpalettlengedetbenytteshimmelhelvetefotografiapparatet kankan ikkeikke konkurrerekonkurrere medmed penselpensel ogog palettpalett såså lengelenge detdet ikkeikke kankan benyttesbenyttes ii himmelhimmel ogog helvetefotografiapparatet kan ikkekan ikke konkurrereikke konkurrere medkonkurrere med penselmed pensel ogpensel og palettog palett såpalett så lengeså lenge detlenge det ikkedet ikke kanikke kan benytteskan benyttes ibenyttes i himmeli himmel oghimmel og helvetefotografiapparatet kan ikke konkurrerekan ikke konkurrere medikke konkurrere med penselkonkurrere med pensel ogmed pensel og palettpensel og palett såog palett så lengepalett så lenge detså lenge det ikkelenge det ikke kandet ikke kan benyttesikke kan benyttes ikan benyttes i himmelbenyttes i himmel ogi himmel og helvetefotografiapparatet kan ikke konkurrere medkan ikke konkurrere med penselikke konkurrere med pensel ogkonkurrere med pensel og palettmed pensel og palett såpensel og palett så lengeog palett så lenge detpalett så lenge det ikkeså lenge det ikke kanlenge det ikke kan benyttesdet ikke kan benyttes iikke kan benyttes i himmelkan benyttes i himmel ogbenyttes i himmel og helvete

I kristendommen er det som om Gud sier til menneskene: Spill ikke tragedie, dvs. himmel og helvete på jorden. Jeg har forbeholdt meg himmel og helvete. -Ludwig Wittgenstein
i-kristendommen-er-det-som-om-gud-sier-til-menneskene-spill-ikke-tragedie-dvs-himmel-og-helvete-på-jorden-jeg-har-forbeholdt-meg-himmel-og-helvete
Kirken bør høyt og offentlig si at helvete ikke finnes. Helvete kan man oppleve her og nå, kjenne det i sine egne liv og se det på TV, men å true med at folk vil brenne i helvetet etter døden, er stygt. -Helvete
kirken-bør-høyt-og-offentlig-at-helvete-ikke-finnes-helvete-kan-man-oppleve-her-og-nå-kjenne-det-i-sine-egne-liv-og-se-det-på-tv-men-å-true-med
Menn er forskjellige som himmel og jord, men kvinner, verst og best, som himmel og helvete. -Kvinner og menn
menn-er-forskjellige-som-himmel-og-jord-men-kvinner-verst-og-best-som-himmel-og-helvete
Vårt land kan ennå ikke sysselsette sine døtre. Tusen krefter benyttes ikke til noe, men spilles ynkelig, sjampinjongen lik, som bonden trår på da han ikke kjenner dens bruk eller verd. -Kvinnesak
vårt-land-kan-ennå-ikke-sysselsette-sine-døtre-tusen-krefter-benyttes-ikke-til-noe-men-spilles-ynkelig-sjampinjongen-lik-som-bonden-trår-på-da
Mennesket kan klatre til de høyeste tinder, men det kan ikke oppholde seg der lenge. -George Bernard Shaw
mennesket-kan-klatre-til-høyeste-tinder-men-det-kan-ikke-oppholde-seg-der-lenge