Fortell din hemmelighet til vinden, men ikke kritiser den for å si det til trærne.


fortell-din-hemmelighet-til-vinden-men-ikke-kritiser-den-for-å-det-til-trærne
khaled hosseinifortelldinhemmelighettilvindenmenikkekritiserdenfordettrærnefortell dindin hemmelighethemmelighet tiltil vindenmen ikkeikke kritiserkritiser denden forsi detdet tiltil trærnefortell din hemmelighetdin hemmelighet tilhemmelighet til vindenmen ikke kritiserikke kritiser denkritiser den forden for åfor å siå si detsi det tildet til trærnefortell din hemmelighet tildin hemmelighet til vindenmen ikke kritiser denikke kritiser den forkritiser den for åden for å sifor å si detå si det tilsi det til trærnefortell din hemmelighet til vindenmen ikke kritiser den forikke kritiser den for åkritiser den for å siden for å si detfor å si det tilå si det til trærne

Jeg har daglige glimt av glede, men ikke lykke. Se på trærne utenfor. Sterk vind rusker i dem, og de kjemper mot hverandre. Er vinden lykkelig, er trærne lykkelige? -Lykke
jeg-har-daglige-glimt-av-glede-men-ikke-lykke-se-på-trærne-utenfor-sterk-vind-rusker-i-dem-og-kjemper-mot-hverandre-er-vinden-lykkelig-er
Vil du gjøre inntrykk på kvinner, så fortell dem ting du ikke ville like at en mann sa til din kone. -Kvinner og menn
vil-du-gjøre-inntrykk-på-kvinner-så-fortell-dem-ting-du-ikke-ville-like-at-mann-sa-til-din-kone
Fortell aldri sannheten til folk som ikke har gjort seg fortjent til det. -Sannhet
fortell-aldri-sannheten-til-folk-som-ikke-har-gjort-seg-fortjent-til-det
En hemmelighet er din fange så lenge du bevarer den, men du er dens fange dersom den blir kjent. -Henrik Wergeland
en-hemmelighet-er-din-fange-så-lenge-du-bevarer-den-men-du-er-dens-fange-dersom-den-blir-kjent
Gå til glasset med din glede, men ikke til flasken med din sorg. -Gilbert Keith Chesterton
gå-til-glasset-med-din-glede-men-ikke-til-flasken-med-din-sorg