Forskjellen på journalistikk og litteratur er at journalistikken er uleselig, og litteraturen blir ikke lest.


forskjellen-på-journalistikk-og-litteratur-er-at-journalistikken-er-uleselig-og-litteraturen-blir-ikke-lest
oscar wildeforskjellenjournalistikkoglitteratureratjournalistikkenuleseliglitteraturenblirikkelestforskjellen påpå journalistikkjournalistikk ogog litteraturlitteratur erer atat journalistikkenjournalistikken erer uleseligog litteraturenlitteraturen blirblir ikkeikke lestforskjellen på journalistikkpå journalistikk ogjournalistikk og litteraturog litteratur erlitteratur er ater at journalistikkenat journalistikken erjournalistikken er uleseligog litteraturen blirlitteraturen blir ikkeblir ikke lestforskjellen på journalistikk ogpå journalistikk og litteraturjournalistikk og litteratur erog litteratur er atlitteratur er at journalistikkener at journalistikken erat journalistikken er uleseligog litteraturen blir ikkelitteraturen blir ikke lestforskjellen på journalistikk og litteraturpå journalistikk og litteratur erjournalistikk og litteratur er atog litteratur er at journalistikkenlitteratur er at journalistikken erer at journalistikken er uleseligog litteraturen blir ikke lest

Jeg lever, jeg lar meg leve, for at Borges skal bli i stand til å utpønske sin litteratur, og i denne litteraturen ser jeg min berettigelse. -Litteratur
jeg-lever-jeg-lar-meg-leve-for-at-borges-skal-bli-i-stand-til-å-utpønske-litteratur-og-i-denne-litteraturen-jeg-min-berettigelse
Ingenting forsikrer oss om at all litteratur er udødelig. Verden kan godt unnvære litteraturen. Men den kan enda lettere unnvære mennesket. -Jean-Paul Sartre
ingenting-forsikrer-oss-om-at-all-litteratur-er-udødelig-verden-kan-godt-unnvære-litteraturen-men-den-kan-enda-lettere-unnvære-mennesket
Litteratur er kunsten å skrive noe som vil bli lest to ganger; journalistikk er å skrive noe som umiddelbart vil bli oppfattet. -Journalist
litteratur-er-kunsten-å-skrive-noe-som-vil-bli-lest-to-ganger-journalistikk-er-å-skrive-noe-som-umiddelbart-vil-bli-oppfattet
I litteraturen som i kjærligheten blir vi forbauset over andres valg. -André Maurois
i-litteraturen-som-i-kjærligheten-blir-vi-forbauset-over-andres-valg
Det blir hevda at litteratur som set problem under debatt, blir fort forelda. Med tanke på problema skulle eg ønske det var sant. -Litteratur
det-blir-hevda-at-litteratur-som-set-problem-under-debatt-blir-fort-forelda-med-tanke-på-problema-skulle-eg-ønske-det-var-sant
Den viktigste forskjellen på fotball og politikk er bare at en fotballspiller blir bedre jo mer profesjonell han er. -Fotball
den-viktigste-forskjellen-på-fotball-og-politikk-er-bare-at-fotballspiller-blir-bedre-jo-mer-profesjonell-han-er