Forholdet mellom Margot Asquith og Margot Asquith kommer til å bli stående som et av litteraturens vakreste kjærlighetseventyr.


forholdet-mellom-margot-asquith-og-margot-asquith-kommer-til-å-bli-stående-som-et-av-litteraturens-vakreste-kjærlighetseventyr
dorothy parkerforholdetmellommargotasquithogkommertilbliståendesometavlitteraturensvakrestekjærlighetseventyrforholdet mellommellom margotmargot asquithasquith ogog margotmargot asquithasquith kommerkommer tiltil åå blibli ståendestående somsom etet avav litteraturenslitteraturens vakrestevakreste kjærlighetseventyrforholdet mellom margotmellom margot asquithmargot asquith ogasquith og margotog margot asquithmargot asquith kommerasquith kommer tilkommer til åtil å bliå bli ståendebli stående somstående som etsom et avet av litteraturensav litteraturens vakrestelitteraturens vakreste kjærlighetseventyrforholdet mellom margot asquithmellom margot asquith ogmargot asquith og margotasquith og margot asquithog margot asquith kommermargot asquith kommer tilasquith kommer til åkommer til å blitil å bli ståendeå bli stående sombli stående som etstående som et avsom et av litteraturenset av litteraturens vakresteav litteraturens vakreste kjærlighetseventyrforholdet mellom margot asquith ogmellom margot asquith og margotmargot asquith og margot asquithasquith og margot asquith kommerog margot asquith kommer tilmargot asquith kommer til åasquith kommer til å blikommer til å bli ståendetil å bli stående somå bli stående som etbli stående som et avstående som et av litteraturenssom et av litteraturens vakresteet av litteraturens vakreste kjærlighetseventyr

En buet linje er den vakreste veien mellom to punkter. -Mae West
en-buet-linje-er-den-vakreste-veien-mellom-to-punkter
En turist er en som kjører tusenvis av kilometer for å bli fotografert stående foran bilen sin. -Emile Ganest
en-turist-er-som-kjører-tusenvis-av-kilometer-for-å-bli-fotografert-stående-foran-bilen
Arve, sier farmor og smiler. Er du her. Ja, sier Arve. Så blir de stående og se på hverandre. Det er veldig mange år mellom dem. Det er det eneste det er mellom dem. -Tore Renberg
arve-sier-farmor-og-smiler-er-du-her-ja-sier-arve-så-blir-stående-og-se-på-hverandre-det-er-veldig-mange-år-mellom-dem-det-er-det-eneste-det
Betrakt ikke forholdet til andre som stillbilder. Livet er en levende film. -Seg selv og andre
betrakt-ikke-forholdet-til-andre-som-stillbilder-livet-er-levende-film
Alt må bli mellom oss, dag, mellom din klokke og min hemmelighet. -Dag
alt-må-bli-mellom-oss-dag-mellom-din-klokke-og-min-hemmelighet
Å lede innebærer for meg å gå forrest og dermed vise retningen, og en retning kan ikke være å bli stående på ett sted, selv om stedet er godt. -Ledelse
Å-lede-innebærer-for-meg-å-gå-forrest-og-dermed-vise-retningen-og-retning-kan-ikke-være-å-bli-stående-på-ett-sted-selv-om-stedet-er-godt