Forelskede synger av samme grunn som barn plystrer i mørket.


forelskede-synger-av-samme-grunn-som-barn-plystrer-i-mørket
augustine strindbergforelskedesyngeravsammegrunnsombarnplystrermørketforelskede syngersynger avav sammesamme grunngrunn somsom barnbarn plystrerplystrer ii mørketforelskede synger avsynger av sammeav samme grunnsamme grunn somgrunn som barnsom barn plystrerbarn plystrer iplystrer i mørketforelskede synger av sammesynger av samme grunnav samme grunn somsamme grunn som barngrunn som barn plystrersom barn plystrer ibarn plystrer i mørketforelskede synger av samme grunnsynger av samme grunn somav samme grunn som barnsamme grunn som barn plystrergrunn som barn plystrer isom barn plystrer i mørket

Hun oppdaget med fryd at man ikke bare elsker sine barn fordi det er ens egne barn, men på grunn av vennskapet som oppstår mellom dem. -Morskjærlighet
hun-oppdaget-med-fryd-at-man-ikke-bare-elsker-sine-barn-fordi-det-er-ens-egne-barn-men-på-grunn-av-vennskapet-som-oppstår-mellom-dem
Englene synger høyt i kor, synger om fred på vår jord. -Eyvind Skeie
englene-synger-høyt-i-kor-synger-om-fred-på-vår-jord
Visst pokker har jeg tent et lys, men jeg har ikke sluttet å forbanne mørket av den grunn. -Anne B. Ragde
visst-pokker-har-jeg-tent-et-lys-men-jeg-har-ikke-sluttet-å-forbanne-mørket-av-den-grunn
Du må skrive for barn på samme måte som du gjør for voksne, bare bedre. -Skrive
du-må-skrive-for-barn-på-samme-måte-som-du-gjør-for-voksne-bare-bedre
Samme hvor omsorgsfullt man forsøker å oppdra sine barn, oppfører de seg likevel som voksne. -Gösta Rybrant
samme-hvor-omsorgsfullt-man-forsøker-å-oppdra-sine-barn-oppfører-seg-likevel-som-voksne