Fordommer og forutfattede meninger øver stor makt over oss og spiller mange av oss et puss.


fordommer-og-forutfattede-meninger-øver-stor-makt-over-oss-og-spiller-mange-av-oss-et-puss
fordomfordommerogforutfattedemeningerøverstormaktoverossspillermangeavetpussfordommer ogog forutfattedeforutfattede meningermeninger øverøver stormakt overover ossoss ogog spillerspiller mangemange avav ossoss etet pussfordommer og forutfattedeog forutfattede meningerforutfattede meninger øvermeninger øver storøver stor maktstor makt overmakt over ossover oss ogoss og spillerog spiller mangespiller mange avmange av ossav oss etoss et pussfordommer og forutfattede meningerog forutfattede meninger øverforutfattede meninger øver stormeninger øver stor maktøver stor makt overstor makt over ossmakt over oss ogover oss og spilleross og spiller mangeog spiller mange avspiller mange av ossmange av oss etav oss et pussfordommer og forutfattede meninger øverog forutfattede meninger øver storforutfattede meninger øver stor maktmeninger øver stor makt overøver stor makt over ossstor makt over oss ogmakt over oss og spillerover oss og spiller mangeoss og spiller mange avog spiller mange av ossspiller mange av oss etmange av oss et puss

Kjærligheten er et ondskapsfullt puss livet spiller oss for å sikre at arten består. -William Somerset Maugham
kjærligheten-er-et-ondskapsfullt-puss-livet-spiller-oss-for-å-sikre-at-arten-består
Hva er det vi gleder oss så til alle sammen, siden vi går med på å utsette oss for så mange skuffelser? -Graham Greene
hva-er-det-vi-gleder-oss-så-til-alle-sammen-siden-vi-går-med-på-å-utsette-oss-for-så-mange-skuffelser
Puss, puss, så får du en suss, puss, så får du en suss. Hver eneste tann med børste og vann. Puss, så får du en suss. -Trond-Viggo Torgersen
puss-puss-så-får-du-suss-puss-så-får-du-suss-hver-eneste-tann-med-børste-og-vann-puss-så-får-du-suss
Kvinnene behandler oss på samme måte som menneskeheten behandler sine guder. De tilber oss, og plager oss alltid for å få oss til å gjøre noe for dem. -Kvinner og menn
kvinnene-behandler-oss-på-samme-måte-som-menneskeheten-behandler-sine-guder-de-tilber-oss-og-plager-oss-alltid-for-å-få-oss-til-å-gjøre-noe-for
Til tross for at vi har for øye all vår elendighet, som knuger oss ned og tar strupetak på oss, eier vi i oss et ukuelig instinkt som løfter oss opp. -Blaise Pascal
til-tross-for-at-vi-har-for-øye-all-vår-elendighet-som-knuger-oss-ned-og-tar-strupetak-på-oss-eier-vi-i-oss-et-ukuelig-instinkt-som-løfter-oss
Det mange av oss mest av alt trenger, er noen som får oss til å gjøre det vi kan. -Kunne
det-mange-av-oss-mest-av-alt-trenger-er-noen-som-får-oss-til-å-gjøre-det-vi-kan