Fordelen med små biler er at du kan få plass til mange flere i køen.


fordelen-med-små-biler-er-at-du-kan-få-plass-til-mange-flere-i-kø
ukjentfordelenmedsmåbilereratdukanplasstilmangeflerekøenfordelen medmed småsmå bilerbiler erer atat dudu kankan fåfå plassplass tiltil mangemange flereflere ii køenfordelen med småmed små bilersmå biler erbiler er ater at duat du kandu kan fåkan få plassfå plass tilplass til mangetil mange fleremange flere iflere i køenfordelen med små bilermed små biler ersmå biler er atbiler er at duer at du kanat du kan fådu kan få plasskan få plass tilfå plass til mangeplass til mange fleretil mange flere imange flere i køenfordelen med små biler ermed små biler er atsmå biler er at dubiler er at du kaner at du kan fåat du kan få plassdu kan få plass tilkan få plass til mangefå plass til mange flereplass til mange flere itil mange flere i køen

Mange små mennesker som på mange små steder gjør mange små ting, kan forandre verden. -Afrikanske ordtak
mange-små-mennesker-som-på-mange-små-steder-gjør-mange-små-ting-kan-forandre-verden
Fordelen med dårlig hukommelse er at man flere ganger kan glede seg over de samme tingene for første gang. -Friedrich Nietzsche
fordelen-med-dårlig-hukommelse-er-at-man-flere-ganger-kan-glede-seg-over-samme-tingene-for-første-gang
Sikre biler er biler som ikke kjører fortere enn sjåføren kan tenke. -Robert Lembke
sikre-biler-er-biler-som-ikke-kjører-fortere-enn-sjåføren-kan-tenke
Mange små tåpeligheter - det er mitt navn på deres kjærlighet. Og med ekteskapet tar alle deres små tåpeligheter slutt - og forvandles til én stor tåpelighet. -Friedrich Nietzsche
mange-små-tåpeligheter-det-er-mitt-navn-på-deres-kjærlighet-og-med-ekteskapet-tar-alle-deres-små-tåpeligheter-slutt-og-forvandles-til-én
Noen dager er så små at de bare har plass til det jeg ikke har og ikke kan -Utilstrekkelighet
noen-dager-er-så-små-at-bare-har-plass-til-det-jeg-ikke-har-og-ikke-kan
Den eneste fordelen med å eie de store verkene i litteraturen, ligger i det de kan hjelpe oss til å bli. -George Santayana
den-eneste-fordelen-med-å-eie-store-verkene-i-litteraturen-ligger-i-det-kan-hjelpe-oss-til-å-bli