For sparer du ditt hjerte, så skrumper hjertet hen.


for-sparer-du-ditt-hjerte-så-skrumper-hjertet-hen
arnulf Øverlandforsparerduditthjerteskrumperhjertethensparer dudu dittditt hjerteså skrumperskrumper hjertethjertet henfor sparer dusparer du dittdu ditt hjerteså skrumper hjertetskrumper hjertet henfor sparer du dittsparer du ditt hjerteså skrumper hjertet henfor sparer du ditt hjerte

Bare ved å gi dig hen vinner du ditt liv igjen! -Arnulf Øverland
bare-ved-å-gi-dig-hen-vinner-du-ditt-liv-igjen
Mitt hjerte mot ditt hjerte Din puls mot min En kropp med to rygger Resten er hud og salt og vind -Ole Paus
mitt-hjerte-mot-ditt-hjerte-din-puls-mot-min-en-kropp-med-to-rygger-resten-er-hud-og-salt-og-vind
Nå roper en verden: Vi trenger ditt hjerte, din evne, ditt brennende sinn! Og fikk du din ungdom til odel og eie, så bruk den! Sett kreftene inn! -Ungdom
nå-roper-verden-vi-trenger-ditt-hjerte-din-evne-ditt-brennende-sinn-og-fikk-du-din-ungdom-til-odel-og-eie-så-bruk-den-sett-kreftene-inn
Når du ber, er det bedre at ditt hjerte er uten ord enn at dine ord er uten hjerte. -Bønn
når-du-ber-er-det-bedre-at-ditt-hjerte-er-uten-ord-enn-at-dine-ord-er-uten-hjerte
En krok av hjertet ditt er alltid 20 år. -Blaise Pascal
en-krok-av-hjertet-ditt-er-alltid-20-år
Nynner du sangen om høsten med, finner ditt hjerte fred. -Herman Wildenvey
nynner-du-sangen-om-høsten-med-finner-ditt-hjerte-fred