For noen er verden lyseblå, for andre er den mørkegrå. Jeg tror det er ens humør som gir verden den rette kulør.


for-noen-er-verden-lyseblå-for-andre-er-den-mørkegrå-jeg-tror-det-er-ens-humør-som-gir-verden-den-rette-kulør
ukjentfornoenerverdenlyseblåforandredenmørkegråjegtrordetenshumørsomgirrettekulørnoen erer verdenverden lyseblåandre erer denden mørkegråjeg trordet erer ensens humørhumør somsom girgir verdenverden denden retterette kulørfor noen ernoen er verdener verden lyseblåfor andre erandre er dener den mørkegråjeg tror dettror det erdet er enser ens humørens humør somhumør som girsom gir verdengir verden denverden den retteden rette kulørfor noen er verdennoen er verden lyseblåfor andre er denandre er den mørkegråjeg tror det ertror det er ensdet er ens humører ens humør somens humør som girhumør som gir verdensom gir verden dengir verden den retteverden den rette kulørfor noen er verden lyseblåfor andre er den mørkegråjeg tror det er enstror det er ens humørdet er ens humør somer ens humør som girens humør som gir verdenhumør som gir verden densom gir verden den rettegir verden den rette kulør

Lykke er det billigste i verden når vi kjøper den til noen andre. -Lykke er
lykke-er-det-billigste-i-verden-når-vi-kjøper-den-til-noen-andre
Vi er så vant til å tenkt at verden, den er der ute. Men verden er jo her. I Oslo finner du hele verden trykket sammen. -Oslo
vi-er-så-vant-til-å-tenkt-at-verden-den-er-der-ute-men-verden-er-jo-her-i-oslo-finner-du-hele-verden-trykket-sammen
Selv om jeg ikke er noe glad for å være budbringer av budskapet, så finnes det ikke noen forskning i hele verden som kan dokumentere at det å pøse på med penger automatisk gir bedre kvalitet. -Politikk
selv-om-jeg-ikke-er-noe-glad-for-å-være-budbringer-av-budskapet-så-finnes-det-ikke-noen-forskning-i-hele-verden-som-kan-dokumentere-at-det-å-pøse
For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. -Guds kjærlighet
for-så-høyt-har-gud-elsket-verden-at-han-ga-sønn-den-enbårne-for-at-hver-den-som-tror-på-ham-ikke-skal-gå-fortapt-men-evig-liv
Hvis du synes at alt er galt her i verden, så husk at det er folk lik deg selv som har gjort verden til det den er. -Misnøye
hvis-du-synes-at-alt-er-galt-her-i-verden-så-husk-at-det-er-folk-lik-deg-selv-som-har-gjort-verden-til-det-den-er