For når verden er, da er grensen for det usannsynlige allerede overskredet.


for-når-verden-er-da-er-grensen-for-det-usannsynlige-allerede-overskredet
verdenfornårverdenerdaergrensenfordetusannsynligealleredeoverskredetnår verdenverden erda erer grensengrensen fordet usannsynligeusannsynlige alleredeallerede overskredetfor når verdennår verden erda er grensener grensen forgrensen for detfor det usannsynligedet usannsynlige alleredeusannsynlige allerede overskredetfor når verden erda er grensen forer grensen for detgrensen for det usannsynligefor det usannsynlige allerededet usannsynlige allerede overskredetda er grensen for deter grensen for det usannsynligegrensen for det usannsynlige alleredefor det usannsynlige allerede overskredet

Kjærlighet er når verden står stille. Allerede ut fra denne definisjonen står det klart at kjærlighet i sin reneste og sterkeste form kun varer kort tid. -Lord Snowdon
kjærlighet-er-når-verden-står-stille-allerede-ut-fra-denne-definisjonen-står-det-klart-at-kjærlighet-i-reneste-og-sterkeste-form-kun-varer-kort
Råd er noe vi ber om når vi allerede vet svaret, men skulle ønske vi ikke gjorde det. -Råd
råd-er-noe-vi-ber-om-når-vi-allerede-vet-svaret-men-skulle-ønske-vi-ikke-gjorde-det
I politikk er det som ved konserter: Utrente ører tror det er musikk allerede når orkesteret stemmer instrumentene. -Politikk
i-politikk-er-det-som-ved-konserter-utrente-ører-tror-det-er-musikk-allerede-når-orkesteret-stemmer-instrumentene
Når du snakker, gjentar du bare det du allerede vet. Men hvis du lytter, kan du lære noe nytt. -J. P. McEvoy
når-du-snakker-gjentar-du-bare-det-du-allerede-vet-men-hvis-du-lytter-kan-du-lære-noe-nytt
Vi må alle lære å si til oss selv: Jeg satte denne grensen. Såret er påført. Men det leger seg. -Lise Valla
vi-må-alle-lære-å-til-oss-selv-jeg-satte-denne-grensen-såret-er-påført-men-det-leger-seg
Den som smiler når det går ham ille, har allerede funnet ut hvem han skal skylde på. -Ukjent
den-som-smiler-når-det-går-ham-ille-har-allerede-funnet-ut-hvem-han-skal-skylde-på