For mitt vedkommende er høy alder alltid 15 år mer enn jeg selv er.


for-mitt-vedkommende-er-høy-alder-alltid-15-år-mer-enn-jeg-selv-er
menn og alderformittvedkommendeerhøyalderalltid15årmerennjegselvermitt vedkommendevedkommende erer høyhøy alderalder alltidalltid 15år mermer ennenn jegjeg selvselv erfor mitt vedkommendemitt vedkommende ervedkommende er høyer høy alderhøy alder alltidalder alltid 15alltid 15 år15 år merår mer ennmer enn jegenn jeg selvjeg selv erfor mitt vedkommende ermitt vedkommende er høyvedkommende er høy alderer høy alder alltidhøy alder alltid 15alder alltid 15 åralltid 15 år mer15 år mer ennår mer enn jegmer enn jeg selvenn jeg selv erfor mitt vedkommende er høymitt vedkommende er høy aldervedkommende er høy alder alltider høy alder alltid 15høy alder alltid 15 åralder alltid 15 år meralltid 15 år mer enn15 år mer enn jegår mer enn jeg selvmer enn jeg selv er

For mitt vedkommende reiser jeg alltid langsomt. -Reise
for-mitt-vedkommende-reiser-jeg-alltid-langsomt
Høy alder har sine fordeler. Døden blir uten sorg. -Gerda Ring
høy-alder-har-sine-fordeler-døden-blir-uten-sorg
Du gjør alle farger sterkere, all skjønnhet vakrere, all glede dypere. Jeg elsker deg mer enn livet, min skjønne, mitt under. -Duff Cooper
du-gjør-alle-farger-sterkere-all-skjønnhet-vakrere-all-glede-dypere-jeg-elsker-deg-mer-enn-livet-min-skjønne-mitt-under
Jeg føler meg minst like sårbar som jeg alltid har gjort. Kanskje mer enn noen gang. Men antakelig er jeg sterkere også. -Sårbarhet
jeg-føler-meg-minst-like-sårbar-som-jeg-alltid-har-gjort-kanskje-mer-enn-noen-gang-men-antakelig-er-jeg-sterkere-også
Jeg nekter å innrømme at jeg er mer enn toogfemti, selv om det gjør sønnene mine uekte. -Nancy Astor
jeg-nekter-å-innrømme-at-jeg-er-mer-enn-toogfemti-selv-om-det-gjør-sønnene-mine-uekte
Hvordan kan de si at livet mitt ikke er vellykket? Har jeg ikke i mer enn seksti år hatt nok å spise og unngått å bli spist? -Logan Pearsall Smith
hvordan-kan-at-livet-mitt-ikke-er-vellykket-har-jeg-ikke-i-mer-enn-seksti-år-hatt-nok-å-spise-og-unngått-å-bli-spist