... for min ensomhet er kanskje av et annet slag enn din.


for-min-ensomhet-er-kanskje-av-et-annet-slag-enn-din
carl frederik prytzforminensomheterkanskjeavetannetslagenndinformin ensomhetensomhet erer kanskjekanskje avav etet annetannet slagslag ennenn dinfor minfor min ensomhetmin ensomhet erensomhet er kanskjeer kanskje avkanskje av etav et annetet annet slagannet slag ennslag enn dinfor min ensomhetfor min ensomhet ermin ensomhet er kanskjeensomhet er kanskje aver kanskje av etkanskje av et annetav et annet slaget annet slag ennannet slag enn dinfor min ensomhet erfor min ensomhet er kanskjemin ensomhet er kanskje avensomhet er kanskje av eter kanskje av et annetkanskje av et annet slagav et annet slag ennet annet slag enn din

Min ensomhet blir ikke mindre av å støtte seg til andres. -Stein Mehren
min-ensomhet-blir-ikke-mindre-av-å-støtte-seg-til-andres
Mennesket fristes ikke likt, ett fristes mer enn et annet. Fortjener det andre mer ros, fordi det kanskje slapp helere fram? -Gabriel Scott
mennesket-fristes-ikke-likt-ett-fristes-mer-enn-et-annet-fortjener-det-andre-mer-ros-fordi-det-kanskje-slapp-helere-fram
Du har hatt din tid, du har fått din sang Og det blir aldri mer noen annen gang, min venn -Ole Paus
du-har-hatt-din-tid-du-har-fått-din-sang-og-det-blir-aldri-mer-noen-annen-gang-min-venn
Jeg liker ikke sne, jeg pines ved synet av den, og min fornuft skjønner intet annet av den enn dens evige og naturstridige idioti. -Snø
jeg-liker-ikke-sne-jeg-pines-ved-synet-av-den-og-min-fornuft-skjønner-intet-annet-av-den-enn-dens-evige-og-naturstridige-idioti
Hvilken ensomhet er mer ensom enn ikke å stole på noen? -Ensomhet
hvilken-ensomhet-er-mer-ensom-enn-ikke-å-stole-på-noen
Ikke gå foran meg, kanskje følger jeg deg ikke. Ikke gå bak meg, for kanskje viser jeg ikke vei. Gå ved siden av meg og bare vær min venn. -Albert Camus
ikke-gå-foran-meg-kanskje-følger-jeg-deg-ikke-ikke-gå-bak-meg-for-kanskje-viser-jeg-ikke-vei-gå-ved-siden-av-meg-og-bare-vær-min-venn