For mennesket er bare en form blant andre former, som verden uttrykker igjen og igjen, ikke bare i det som lever, men også i det som ikke lever, tegnet i sand, stein, vann.


for-mennesket-er-bare-form-blant-andre-former-som-verden-uttrykker-igjen-og-igjen-ikke-bare-i-det-som-lever-men-også-i-det-som-ikke-lever-tegnet-i
mennesket erformennesketerbareformblantandreformersomverdenuttrykkerigjenogigjenikkedetlevermenogsåtegnetsandsteinvannmennesket erer barebare enen formform blantandre formersom verdenverden uttrykkeruttrykker igjenigjen ogog igjenikke barebare ii detdet somsom levermen ogsåogså ii detdet somsom ikkeikke levertegnet ii sandfor mennesket ermennesket er bareer bare enbare en formen form blantform blant andreblant andre formersom verden uttrykkerverden uttrykker igjenuttrykker igjen ogigjen og igjenikke bare ibare i deti det somdet som levermen også iogså i deti det somdet som ikkesom ikke levertegnet i sand

Mennesket er kanskje det eneste av alle levende vesener som ikke bare lever i nået. -Nået
mennesket-er-kanskje-det-eneste-av-alle-levende-vesener-som-ikke-bare-lever-i-nået
Mange lever kun for penger Som de faktisk ikke trenger Jobber både natt og dag I et evig statusjag Men hva blir det så igjen Av det søte liv min venn -Status
mange-lever-kun-for-penger-som-faktisk-ikke-trenger-jobber-bå-natt-og-dag-i-et-evig-statusjag-men-hva-blir-det-så-igjen-av-det-søte-liv-min-venn
Dersom man med evighet ikke forstår uendelig varighet, men tidløshet, så lever den evig som lever i nuet. -Ludwig Wittgenstein
dersom-man-med-evighet-ikke-forstår-uendelig-varighet-men-tidløshet-så-lever-den-evig-som-lever-i-nuet
Gjør det du ønsker å gjøre NÅ. Vi lever ikke i all evighet. Vi har bare dette øyeblikket. Det glitrer som en stjerne i hånden vår - og smelter som et snøfnugg. -Marie Ray
gjør-det-du-ønsker-å-gjøre-nÅ-vi-lever-ikke-i-all-evighet-vi-har-bare-dette-øyeblikket-det-glitrer-som-stjerne-i-hånden-vår-og-smelter
Det mennesket som ikke lever med savn, må ha et rart liv. -Savn
det-mennesket-som-ikke-lever-med-savn-må-et-rart-liv
Den som lever bare for seg selv, avskyr ikke noe så mye som det å være alene med seg selv. -Blaise Pascal
den-som-lever-bare-for-seg-selv-avskyr-ikke-noe-så-mye-som-det-å-være-alene-med-seg-selv