For meg så er kjærligheten kunstens oppdrager, og ikke motsatt.


for-meg-så-er-kjærligheten-kunstens-oppdrager-og-ikke-motsatt
kunstformegerkjærlighetenkunstensoppdragerogikkemotsattmeg såså erer kjærlighetenkjærligheten kunstenskunstens oppdragerog ikkeikke motsattfor meg såmeg så erså er kjærlighetener kjærligheten kunstenskjærligheten kunstens oppdragerog ikke motsattfor meg så ermeg så er kjærlighetenså er kjærligheten kunstenser kjærligheten kunstens oppdragerfor meg så er kjærlighetenmeg så er kjærligheten kunstensså er kjærligheten kunstens oppdrager

Intet ligner kjærligheten så meget som begjæret, og intet er den mere motsatt. -Blaise Pascal
intet-ligner-kjærligheten-så-meget-som-begjæret-og-intet-er-den-mere-motsatt
La meg en gang for alle få slått fast: Å snakke om kunst for kunstens egen skyld, kunst som står over klassene, det er det samme som å kreve en kunst for småborgerlige intelektuelle. -Dag Solstad
la-meg-gang-for-alle-få-slått-fast-Å-snakke-om-kunst-for-kunstens-egen-skyld-kunst-som-står-over-klassene-det-er-det-samme-som-å-kreve-kunst
Mann og kvinne har en ting til felles - motsatt kjønn! -Fredrik Stabel
mann-og-kvinne-har-ting-til-felles-motsatt-kjønn
Kjærligheten eier ingenting og kan ikke eies. For kjærligheten er nok i seg selv. -Kjærlighet - virkning
kjærligheten-eier-ingenting-og-kan-ikke-eies-for-kjærligheten-er-nok-i-seg-selv
Kunst for kunstens skyld. -Kunst
kunst-for-kunstens-skyld
Kritikken er kunstens svigermor. -Storm P
kritikken-er-kunstens-svigermor