For meg er verden ... en scene hvor enhver har fått sin rolle, og min er trist.


for-meg-er-verden-scene-hvor-enhver-har-fått-rolle-og-min-er-trist
william shakespeareformegerverdenscenehvorenhverharfåttrolleogmintristmeg erer verdenverdenen scenescene hvorenhver harhar fåttfått sinsin rolleog minmin erer tristfor meg ermeg er verdener verdenverden enen sceneen scene hvorscene hvor enhverhvor enhver harenhver har fåtthar fått sinfått sin rolleog min ermin er tristfor meg er verdenmeg er verdener verden enverden en sceneen scene hvoren scene hvor enhverscene hvor enhver harhvor enhver har fåttenhver har fått sinhar fått sin rolleog min er tristfor meg er verdenmeg er verden ener verden en sceneverden en scene hvoren scene hvor enhveren scene hvor enhver harscene hvor enhver har fåtthvor enhver har fått sinenhver har fått sin rolle

Jeg forestiller meg at livet er et vidunderlig skuespill som jeg har skrevet til meg selv - og der min oppgave er å nyte min egen rolle. -Shirley MacLaine
jeg-forestiller-meg-at-livet-er-et-vidunderlig-skuespill-som-jeg-har-skrevet-til-meg-selv-og-der-min-oppgave-er-å-nyte-min-egen-rolle
Kunstnersjelen min savner veldig å bli godkjent og inkludert. Den har fått meg til å føle meg som en outsider på godt og vondt. -Kunstner
kunstnersjelen-min-savner-veldig-å-bli-godkjent-og-inkludert-den-har-fått-meg-til-å-føle-meg-som-outsider-på-godt-og-vondt
Hvis de ikke kan definere sin rolle i det moderne samfunnet og se at de spiller en nasjonal, samlende og ikke minst oppbyggende rolle, må de gå til arbeidskontoret. -Konge og kongelige
hvis-ikke-kan-definere-rolle-i-det-moderne-samfunnet-og-se-at-spiller-nasjonal-samlende-og-ikke-minst-oppbyggende-rolle-må-gå-til
Politikk er en scene hvor sufflørene ofte roper høyere enn skuespillerne. -Politikk
politikk-er-scene-hvor-sufflørene-ofte-roper-høyere-enn-skuespillerne
Jeg føler meg beæret over å få ta en modig iraker i hånden, som har fått hånden sin kuttet av av Saddam Hussein. -Dumt sagt
jeg-føler-meg-beæret-over-å-få-ta-modig-iraker-i-hånden-som-har-fått-hånden-kuttet-av-av-saddam-hussein
Jeg har en mormor og en morfar i Pakistan, som er syv hav unna oss. Men hver uka har de sendt meg brev og fått meg til å føle meg elsket. -Adil Khan
jeg-har-mormor-og-morfar-i-pakistan-som-er-syv-hav-unna-oss-men-hver-uka-har-sendt-meg-brev-og-fått-meg-til-å-føle-meg-elsket