For meg er lykke en alvorlig sak, noe annet enn bare å være glad.


for-meg-er-lykke-alvorlig-sak-noe-annet-enn-bare-å-være-glad
lykke erformegerlykkealvorligsaknoeannetennbareværegladmeg erer lykkelykke enen alvorligalvorlig saknoe annetannet ennenn barebare åå værevære gladfor meg ermeg er lykkeer lykke enlykke en alvorligen alvorlig saknoe annet ennannet enn bareenn bare åbare å væreå være gladfor meg er lykkemeg er lykke ener lykke en alvorliglykke en alvorlig saknoe annet enn bareannet enn bare åenn bare å værebare å være gladfor meg er lykke enmeg er lykke en alvorliger lykke en alvorlig saknoe annet enn bare åannet enn bare å væreenn bare å være glad

Julen er nødvendig. Det må minst være én dag i året hvor vi blir minnet om at vi er her for noe annet enn bare oss selv. -Jul
julen-er-nødvendig-det-må-minst-være-én-dag-i-året-hvor-vi-blir-minnet-om-at-vi-er-her-for-noe-annet-enn-bare-oss-selv
Barnets første undervisning skal aldri være en hodets, aldri en fornuftens sak - den skal evig være en hjertets sak, en mors sak. -Undervise
barnets-første-undervisning-skal-aldri-være-hodets-aldri-fornuftens-sak-den-skal-evig-være-hjertets-sak-mors-sak
Humor er en alvorlig sak. Det er vårt eneste vern mot fortvilelse og depresjon. -Humor
humor-er-alvorlig-sak-det-er-vårt-eneste-vern-mot-fortvilelse-og-depresjon
Om jeg ikke hadde noe annet bevis, ville tommelen min være nok til å overbevise meg om at Gud finnes. -Isaac Newton
om-jeg-ikke-hadde-noe-annet-bevis-ville-tommelen-min-være-nok-til-å-overbevise-meg-om-at-gud-finnes
Er tausheten også en løgn, slik unnlatelse kan være en synd, en omvendt gjerning, et negativ, verre enn noe annet? -Taushet
er-tausheten-også-løgn-slik-unnlatelse-kan-være-synd-omvendt-gjerning-et-negativ-verre-enn-noe-annet
Det er så godt å være nær deg. Du gir meg noe, noe å kjenne på, noe å tro på, noe å leve på, noe å undre på, noe å lengte etter. -Ragnhild Bakke Waale
det-er-så-godt-å-være-nær-deg-du-gir-meg-noe-noe-å-kjenne-på-noe-å-tro-på-noe-å-leve-på-noe-å-undre-på-noe-å-lengte-etter