For jeg har vært et menneske, og det vil si en som kjemper.


for-jeg-har-vært-et-menneske-og-det-vil-som-kjemper
menneskeforjegharværtetmenneskeogdetvilsomkjemperjeg harhar værtvært etet menneskeog detdet vilvil sien somsom kjemperfor jeg harjeg har værthar vært etvært et menneskeog det vildet vil sivil si ensi en somen som kjemperfor jeg har værtjeg har vært ethar vært et menneskeog det vil sidet vil si envil si en somsi en som kjemperfor jeg har vært etjeg har vært et menneskeog det vil si endet vil si en somvil si en som kjemper

Jeg har vært rik, og jeg har vært fattig. Tro meg, det var bedre å være rik. -Sophie Tucker
jeg-har-vært-rik-og-jeg-har-vært-fattig-tro-meg-det-var-bedre-å-være-rik
Et sted er ikke et sted før et menneske har vært der. Et menneske er ikke et menneske før det har et sted. -Menneske
et-sted-er-ikke-et-sted-før-et-menneske-har-vært-der-et-menneske-er-ikke-et-menneske-før-det-har-et-sted
Jeg ville ikke snakke så meget om meg selv hvis det hadde vært et annet menneske jeg kjente like godt. -Henry David Thoreau
jeg-ville-ikke-snakke-så-meget-om-meg-selv-hvis-det-hadde-vært-et-annet-menneske-jeg-kjente-like-godt
Min utfordring som forfatter, er alltid å skrive en ny bok, en bok som vil føre meg til steder jeg aldri før har vært. -Paulo Coelho
min-utfordring-som-forfatter-er-alltid-å-skrive-ny-bok-bok-som-vil-føre-meg-til-steder-jeg-aldri-før-har-vært