For jeg er på størrelse med det jeg ser ikke min egen høyde.


for-jeg-er-på-størrelse-med-det-jeg-ikke-min-egen-høyde
størrelseforjegerstørrelsemeddetikkeminegenhøydejeg erer påpå størrelsestørrelse medmed detdet jegjeg serser ikkeikke minmin egenegen høydefor jeg erjeg er påer på størrelsepå størrelse medstørrelse med detmed det jegdet jeg serjeg ser ikkeser ikke minikke min egenmin egen høydefor jeg er påjeg er på størrelseer på størrelse medpå størrelse med detstørrelse med det jegmed det jeg serdet jeg ser ikkejeg ser ikke minser ikke min egenikke min egen høydefor jeg er på størrelsejeg er på størrelse meder på størrelse med detpå størrelse med det jegstørrelse med det jeg sermed det jeg ser ikkedet jeg ser ikke minjeg ser ikke min egenser ikke min egen høyde

Det er slik jeg ser det: Hvis barna mine fremdeles er i live når mannen min kommer hjem, har jeg gjort jobben min. -Oppdragelse
det-er-slik-jeg-det-hvis-barna-mine-fremdeles-er-i-live-når-mannen-min-kommer-hjem-har-jeg-gjort-jobben-min
Jeg forestiller meg at livet er et vidunderlig skuespill som jeg har skrevet til meg selv - og der min oppgave er å nyte min egen rolle. -Shirley MacLaine
jeg-forestiller-meg-at-livet-er-et-vidunderlig-skuespill-som-jeg-har-skrevet-til-meg-selv-og-der-min-oppgave-er-å-nyte-min-egen-rolle
Brystene mine har en egen karriere. Jeg tror deres går bedre enn min egen. -Jennifer Love Hewitt
brystene-mine-har-egen-karriere-jeg-tror-deres-går-bedre-enn-min-egen
Det er med lederskap som med pornografi. Jeg kan ikke definere det, men jeg vet hva det er når jeg ser det. -Norman Schwarzkopf
det-er-med-lederskap-som-med-pornografi-jeg-kan-ikke-definere-det-men-jeg-vet-hva-det-er-når-jeg-det
For min del reiser jeg ikke for å komme noe sted, men for å reise. Jeg reiser for reisens egen skyld. -Robert Louis Stevenson
for-min-del-reiser-jeg-ikke-for-å-komme-noe-sted-men-for-å-reise-jeg-reiser-for-reisens-egen-skyld