For ensomhet er stundom beste selskap, kort fravær gjør nytt møte underbart.


for-ensomhet-er-stundom-beste-selskap-kort-fravær-gjør-nytt-møte-underbart
john miltonforensomheterstundombesteselskapkortfraværgjørnyttmøteunderbartensomhet erer stundomstundom bestebeste selskapkort fraværfravær gjørgjør nyttnytt møtemøte underbartfor ensomhet erensomhet er stundomer stundom bestestundom beste selskapkort fravær gjørfravær gjør nyttgjør nytt møtenytt møte underbartfor ensomhet er stundomensomhet er stundom besteer stundom beste selskapkort fravær gjør nyttfravær gjør nytt møtegjør nytt møte underbartfor ensomhet er stundom besteensomhet er stundom beste selskapkort fravær gjør nytt møtefravær gjør nytt møte underbart

Det som gjør det deilig å leve, er at i morgen ikke er som i går, og at hvert møte er et nytt håp. -Eva Joly
det-som-gjør-det-deilig-å-leve-er-at-i-morgen-ikke-er-som-i-går-og-at-hvert-møte-er-et-nytt-håp
Det beste med å lese, er at det gjør ens eget selskap utholdelig. -Lese
det-beste-med-å-lese-er-at-det-gjør-ens-eget-selskap-utholdelig
Ensomhet er den fryktelig høye prisen vi betaler for å unngå selskap. -Carl Hammarén
ensomhet-er-den-fryktelig-høye-prisen-vi-betaler-for-å-unngå-selskap
Det er i ensomhet man skaper noe nytt. -André Gide
det-er-i-ensomhet-man-skaper-noe-nytt
Angsten for ensomheten driver menneskene inn i den inverterte form for ensomhet som består i skramlende selskap. -Ensomhet
angsten-for-ensomheten-driver-menneskene-inn-i-den-inverterte-form-for-ensomhet-som-består-i-skramlende-selskap
Ja vi er landstrykere på jorden. Vi vandrer veier og ulende, stundom kravler vi, stundom går vi oprett og trår hverandre ned. -Mennesket er
ja-vi-er-landstrykere-på-jorden-vi-vandrer-veier-og-ulende-stundom-kravler-vi-stundom-går-vi-oprett-og-trår-hverandre-ned