For enda en gang, hva er vel et menneske i naturen? Ingenting i forhold til det uendelige, alt i forhold til ingenting, noe imellom alt og ingenting.


for-enda-gang-hva-er-vel-et-menneske-i-naturen-ingenting-i-forhold-til-det-uendelige-alt-i-forhold-til-ingenting-noe-imellom-alt-og-ingenting
blaise pascalforendaganghvaerveletmenneskenatureningentingforholdtildetuendeligealtingentingnoeimellomogingentingenda enen ganghva erer velvel etet menneskemenneske ii natureningenting ii forholdforhold tiltil detdet uendeligealt ii forholdforhold tiltil ingentingnoe imellomimellom altalt ogog ingentingfor enda enenda en ganghva er veler vel etvel et menneskeet menneske imenneske i natureningenting i forholdi forhold tilforhold til dettil det uendeligealt i forholdi forhold tilforhold til ingentingnoe imellom altimellom alt ogalt og ingentingfor enda en ganghva er vel eter vel et menneskevel et menneske iet menneske i natureningenting i forhold tili forhold til detforhold til det uendeligealt i forhold tili forhold til ingentingnoe imellom alt ogimellom alt og ingentinghva er vel et menneskeer vel et menneske ivel et menneske i natureningenting i forhold til deti forhold til det uendeligealt i forhold til ingentingnoe imellom alt og ingenting

Ingenting bygget i grunnen. Og ingenting ofret for å få bygget noe heller. Ingenting, ingenting - alt sammen. -Henrik Ibsen
ingenting-bygget-i-grunnen-og-ingenting-ofret-for-å-få-bygget-noe-heller-ingenting-ingenting-alt-sammen
Ingenting kan oppstå av ingenting. Ingenting kan vende tilbake til ingenting. -Ingenting
ingenting-kan-oppstå-av-ingenting-ingenting-kan-vende-tilbake-til-ingenting
Overtroen er i forhold til religionen hva astrologien er i forhold til atstronomien. -Voltaire
overtroen-er-i-forhold-til-religionen-hva-astrologien-er-i-forhold-til-atstronomien
Av ingenting blir ingenting, legg merke til det, hvis det skal bli noe av deg. -Ingenting
av-ingenting-blir-ingenting-legg-merke-til-det-hvis-det-skal-bli-noe-av-deg
Alt var en slags ingenting, og et menneske var et slags ingenting også. -Ingenting
alt-var-slags-ingenting-og-et-menneske-var-et-slags-ingenting-også
Ingenting, svarer hun kort. - Det er jo så at hun ingenting gjør. Hun bare går her, gjør ingenting og blir ingenting, mens livet ruller forbi etsteds langt borte, sønnenfor. -Cora Sandel
ingenting-svarer-hun-kort-det-er-jo-så-at-hun-ingenting-gjør-hun-bare-går-her-gjør-ingenting-og-blir-ingenting-mens-livet-ruller-forbi-etsteds