For din skyld, tobakk, vil jeg gjøre alt unntatt å dø.


for-din-skyld-tobakk-vil-jeg-gjøre-alt-unntatt-å-dø
røykingfordinskyldtobakkviljeggjørealtunntattdin skyldvil jegjeg gjøregjøre altalt unntattunntatt åfor din skyldvil jeg gjørejeg gjøre altgjøre alt unntattalt unntatt åunntatt å døvil jeg gjøre altjeg gjøre alt unntattgjøre alt unntatt åalt unntatt å døvil jeg gjøre alt unntattjeg gjøre alt unntatt ågjøre alt unntatt å dø

Jeg kan motstå alt, unntatt fristelser. -Oscar Wilde
jeg-kan-motstå-alt-unntatt-fristelser
Lytt eller din tunge vil gjøre deg døv. -Lytte
lytt-eller-din-tunge-vil-gjøre-deg-døv
Hvis du vil inngå fred med din fiende, må du arbeide sammen med din fiende. Da vil han bli din partner. -Nelson Mandela
hvis-du-vil-inngå-fred-med-din-fiende-må-du-arbeide-sammen-med-din-fiende-da-vil-han-bli-din-partner
Vil du gjøre inntrykk på kvinner, så fortell dem ting du ikke ville like at en mann sa til din kone. -Kvinner og menn
vil-du-gjøre-inntrykk-på-kvinner-så-fortell-dem-ting-du-ikke-ville-like-at-mann-sa-til-din-kone