For det som én last koster oss, kunne vi oppfostre to barn.


for-det-som-én-last-koster-oss-kunne-vi-oppfostre-to-barn
lastfordetsoménlastkosterosskunnevioppfostretobarndet somsom énén lastlast kosterkoster osskunne vivi oppfostrefor det somdet som énsom én lastén last kosterlast koster osskunne vi oppfostreoppfostre to barnfor det som éndet som én lastsom én last kosterén last koster ossvi oppfostre to barnfor det som én lastdet som én last kostersom én last koster osskunne vi oppfostre to barn

Det sikreste bevis på selvstendig dømmekraft er å kunne mislike en som beundrer oss og beundre en som misliker oss. -Ukjent
det-sikreste-bevis-på-selvstendig-dømmekraft-er-å-kunne-mislike-som-beundrer-oss-og-beundre-som-misliker-oss
Vi kan strø høflighetens og vennlighetens frø rundt oss uten at det koster stort. -Høflighet
vi-kan-strø-høflighetens-og-vennlighetens-frø-rundt-oss-uten-at-det-koster-stort
I motsetning til mye annet forgjengelig rundt oss er det verdt å investere i venner. Fordi de ikke taper seg i verdi. Tvert imot. De koster bare tilstedeværelse. -Tilstedeværelse
i-motsetning-til-mye-annet-forgjengelig-rundt-oss-er-det-verdt-å-investere-i-venner-fordi-ikke-taper-seg-i-verdi-tvert-imot-de-koster-bare
Hvis vi kunne se oss selv slik andre ser oss, ville vi forsvinne på stedet. -Selvinnsikt
hvis-vi-kunne-se-oss-selv-slik-andre-oss-ville-vi-forsvinne-på-stedet
Tiden har forandret oss - men ført oss nærmere hverandre. Mor og barn - venner for livet. -Mor
tiden-har-forandret-oss-men-ført-oss-nærmere-hverandre-mor-og-barn-venner-for-livet