For den som ser storheten i hverdagen, blir selve livet rikt.


for-den-som-storheten-i-hverdagen-blir-selve-livet-rikt
fredrik wisløfffordensomstorhetenhverdagenblirselvelivetriktden somsom serser storhetenstorheten ii hverdagenblir selveselve livetlivet riktfor den somden som sersom ser storhetenser storheten istorheten i hverdagenblir selve livetselve livet riktfor den som serden som ser storhetensom ser storheten iser storheten i hverdagenblir selve livet riktfor den som ser storhetenden som ser storheten isom ser storheten i hverdagen

Det er begrensningen som gjør storheten mulig. -Erik Lerdahl
det-er-begrensningen-som-gjør-storheten-mulig
Utdannelse er ikke en forberedelse til livet; utdannelse er selve livet. -Utdannelse
utdannelse-er-ikke-forberedelse-til-livet-utdannelse-er-selve-livet
Et rikt liv med enkle midler er den smale vei til den dype glede. -Lars Verket
et-rikt-liv-med-enkle-midler-er-den-smale-vei-til-den-dype-glede
Hva kan du eie, når selve livet er et lån! -Arnulf Øverland
hva-kan-du-eie-når-selve-livet-er-et-lån
Noen ganger bærer folk masken sin så godt at de etter hvert faktisk blir den personen de ser ut som. -William Somerset Maugham
noen-ganger-bærer-folk-masken-så-godt-at-etter-hvert-faktisk-blir-den-personen-ut-som
Jeg liker den hellige, alminnelige hverdagen og synes jeg får alt for lite av den. -Hverdag
jeg-liker-den-hellige-alminnelige-hverdagen-og-synes-jeg-får-alt-for-lite-av-den