For at en metafor skal være god, må den alltid være et bilde man kan male.


for-at-metafor-skal-være-god-må-den-alltid-være-et-bilde-man-kan-male
voltaireforatmetaforskalværegoddenalltidetbildemankanmaleat enen metaforskal værevære godmå denden alltidalltid værevære etet bildebilde manman kankan malefor at enat en metaforen metafor skalmetafor skal væreskal være godmå den alltidden alltid værealltid være etvære et bildeet bilde manbilde man kanman kan malefor at en metaforat en metafor skalen metafor skal væremetafor skal være godmå den alltid væreden alltid være etalltid være et bildevære et bilde manet bilde man kanbilde man kan malefor at en metafor skalat en metafor skal væreen metafor skal være godmå den alltid være etden alltid være et bildealltid være et bilde manvære et bilde man kanet bilde man kan male

Musikalske mennesker er så absurd urimelige. De ønsker alltid at man skal være totalt stum når man selv lengter etter å være stokk døv. -Oscar Wilde
musikalske-mennesker-er-så-absurd-urimelige-de-ønsker-alltid-at-man-skal-være-totalt-stum-når-man-selv-lengter-etter-å-være-stokk-døv
Man kan ikke være ung hele tiden, men man har lov til alltid å være barn. -Ungdom
man-kan-ikke-være-ung-hele-tiden-men-man-har-lov-til-alltid-å-være-barn
Man skal ikke håpe på å være mer enn man kan være. -Være seg selv
man-skal-ikke-håpe-på-å-være-mer-enn-man-kan-være
Hvis man først skal gjøre noe, bør man gjøre det skikkelig. Hvis man først skal være kristen, kan man like godt være katolikk. -Muriel Spark
hvis-man-først-skal-gjøre-noe-bør-man-gjøre-det-skikkelig-hvis-man-først-skal-være-kristen-kan-man-like-godt-være-katolikk
Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil. -Lov
man-skal-ikke-plage-andre-man-skal-være-grei-og-snill-og-for-øvrig-kan-man-gjøre-hva-man-vil
Ingen glede kan måle seg med den å treffe en gammel venn, det måtte da være å få en ny. -Rudyard Kipling
ingen-glede-kan-måle-seg-med-den-å-treffe-gammel-venn-det-måtte-da-være-å-få-ny