For at kjærligheten mellom to mennesker skal holde, må den romme en stor del vennskap.


for-at-kjærligheten-mellom-to-mennesker-skal-holde-må-den-romme-stor-del-vennskap
monica von sydowforatkjærlighetenmellomtomenneskerskalholdedenrommestordelvennskapat kjærlighetenkjærligheten mellommennesker skalskal holdemå denden rommeromme enen stordel vennskapfor at kjærlighetenat kjærligheten mellommellom to menneskermennesker skal holdemå den rommeden romme enromme en storen stor delstor del vennskapfor at kjærligheten mellomkjærligheten mellom to menneskermellom to mennesker skalmå den romme enden romme en storromme en stor delen stor del vennskapat kjærligheten mellom to menneskerkjærligheten mellom to mennesker skalmellom to mennesker skal holdemå den romme en storden romme en stor delromme en stor del vennskap

Ekte vennskap finnes der hvor taushet mellom to mennesker er behagelig. -Vennskap
ekte-vennskap-finnes-der-hvor-taushet-mellom-to-mennesker-er-behagelig
Hvis vi skal bedømme kjærligheten etter de fleste av dens virkninger, ligner den mer hat enn vennskap. -François de La Rochefoucauld
hvis-vi-skal-bedømme-kjærligheten-etter-fleste-av-dens-virkninger-ligner-den-mer-hat-enn-vennskap
Det er stor forskjell på vennskap basert på nytte og vennskap basert på oppriktighet. Bare det siste fortjener navnet sant vennskap. -Vennskap
det-er-stor-forskjell-på-vennskap-basert-på-nytte-og-vennskap-basert-på-oppriktighet-bare-det-siste-fortjener-navnet-sant-vennskap
Skal det være vennskap mellom oss, må dere kvitte dere med de sinte hundene, sa ulven til sauene. -Vennskap
skal-det-være-vennskap-mellom-oss-må-dere-kvitte-dere-med-sinte-hundene-sa-ulven-til-sauene
Hva er det jeg først og fremst finner i musikken? Et uendelig kostelig middel til å hylle det skjønne og skape kontakt mellom mennesker, mellom alle mennesker. -Musikk
hva-er-det-jeg-først-og-fremst-finner-i-musikken-et-uendelig-kostelig-middel-til-å-hylle-det-skjønne-og-skape-kontakt-mellom-mennesker-mellom-alle