For å vite hva folk virkelig mener, skal en legge mer merke til hva de gjør enn hva de sier.


for-å-vite-hva-folk-virkelig-mener-skal-legge-mer-merke-til-hva-gjør-enn-hva-sier
ord og handlingforvitehvafolkvirkeligmenerskalleggemermerketilgjørennsierå vitevite hvahva folkfolk virkeligvirkelig menerskal enen leggelegge mermer merkemerke tiltil hvahva dede gjørgjør ennenn hvahva dede sierfor å viteå vite hvavite hva folkhva folk virkeligfolk virkelig menerskal en leggeen legge merlegge mer merkemer merke tilmerke til hvatil hva dehva de gjørde gjør enngjør enn hvaenn hva dehva de sierfor å vite hvaå vite hva folkvite hva folk virkelighva folk virkelig menerskal en legge meren legge mer merkelegge mer merke tilmer merke til hvamerke til hva detil hva de gjørhva de gjør ennde gjør enn hvagjør enn hva deenn hva de sierfor å vite hva folkå vite hva folk virkeligvite hva folk virkelig menerskal en legge mer merkeen legge mer merke tillegge mer merke til hvamer merke til hva demerke til hva de gjørtil hva de gjør ennhva de gjør enn hvade gjør enn hva degjør enn hva de sier

Demokrati er en styreform der du sier hva du mener og gjør hva du får beskjed om. -Demokrati
demokrati-er-styreform-der-du-sier-hva-du-mener-og-gjør-hva-du-får-beskjed-om
Hva er så spesielt med ironi? Den innebærer jo at man sier det motsatte av hva man mener, men det gjør vi jo alle hver dag - fra morgen til kveld. -Frejlif Olsen
hva-er-så-spesielt-med-ironi-den-innebærer-jo-at-man-sier-det-motsatte-av-hva-man-mener-men-det-gjør-vi-jo-alle-hver-dag-fra-morgen-til-kveld
Barn forteller hva de gjør, menn hva de har gjort, dårer hva de skal gjøre. -Johan Oxenstierna
barn-forteller-hva-gjør-menn-hva-har-gjort-dårer-hva-skal-gjøre
Du kan ikke vite hva som er nok uten å vite hva som er mer enn nok. -Nok
du-kan-ikke-vite-hva-som-er-nok-uten-å-vite-hva-som-er-mer-enn-nok
Du har sleipe strategier og ugunstige gener. Så jeg hører hva du sier, men jeg vet hva du mener. -Dag Evjenth
du-har-sleipe-strategier-og-ugunstige-gener-så-jeg-hører-hva-du-sier-men-jeg-vet-hva-du-mener
Kirken ble etter hvert til en pine for meg, for der ble det preket høyt - jeg har nær sagt: skamløst - om Gud, hva han mener, hva Han gjør. -Kirke
kirken-ble-etter-hvert-til-pine-for-meg-for-der-ble-det-preket-høyt-jeg-har-nær-sagt-skamløst-om-gud-hva-han-mener-hva-han-gjør