For å være i stand til å tilegne seg og beholde makt, må man elske den.


for-å-være-i-stand-til-å-tilegne-seg-og-beholde-makt-må-man-elske-den
leo tolstojforværestandtiltilegnesegogbeholdemaktmanelskedenå værevære ii standtil åå tilegnetilegne segseg ogog beholdebeholde maktmå manman elskeelske denfor å væreå være ivære i standi stand tilstand til åtil å tilegneå tilegne segtilegne seg ogseg og beholdeog beholde maktmå man elskeman elske denfor å være iå være i standvære i stand tili stand til åstand til å tilegnetil å tilegne segå tilegne seg ogtilegne seg og beholdeseg og beholde maktmå man elske denfor å være i standå være i stand tilvære i stand til åi stand til å tilegnestand til å tilegne segtil å tilegne seg ogå tilegne seg og beholdetilegne seg og beholde makt

Det er mye man kan tilegne seg her i verden. Men ryggmargen har man med seg fra barndommen. -Laila Stien
det-er-mye-man-kan-tilegne-seg-her-i-verden-men-ryggmargen-har-man-med-seg-fra-barndommen
Historien rundt en kjærlighet er ikke viktig. Det som er viktig, er at man er i stand til å elske. Det er kanskje det eneste glimtet vi får av evigheten. -Helen Hayes
historien-rundt-kjærlighet-er-ikke-viktig-det-som-er-viktig-er-at-man-er-i-stand-til-å-elske-det-er-kanskje-det-eneste-glimtet-vi-får-av
Det kunne være interessant å vite i hvor høy grad menneskene ville være i stand til å bevare sin respektive rang hvis man tok fra dem klærne. -Henry David Thoreau
det-kunne-være-interessant-å-vite-i-hvor-høy-grad-menneskene-ville-være-i-stand-til-å-bevare-respektive-rang-hvis-man-tok-fra-dem-klærne
Man kan bare gi av seg selv hva et annet menneske er i stand til å fremkalle. -Seg selv og andre
man-kan-bare-gi-av-seg-selv-hva-et-annet-menneske-er-i-stand-til-å-fremkalle
Man må aldri stole på en kvinne som forteller sin riktige alder. Hun kan være i stand til alt. -Oscar Wilde
man-må-aldri-stole-på-kvinne-som-forteller-riktige-alder-hun-kan-være-i-stand-til-alt
En mann kan være for ung til å gifte seg, men aldri for gammel til å elske. -Menn
en-mann-kan-være-for-ung-til-å-gifte-seg-men-aldri-for-gammel-til-å-elske