For å skape kultur kreves naivitet.


for-å-skape-kultur-kreves-naivitet
kulturforskapekulturkrevesnaivitetå skapeskape kulturkultur kreveskreves naivitetfor å skapeå skape kulturskape kultur kreveskultur kreves naivitetfor å skape kulturå skape kultur krevesskape kultur kreves naivitetfor å skape kultur kreveså skape kultur kreves naivitet

Du skal skape, ikke skape deg, på scenen. -Skuespiller
du-skal-skape-ikke-skape-deg-på-scenen
En porsjon naivitet er en ingrediens i det visjonære. -Odd Reitan
en-porsjon-naivitet-er-ingrediens-i-det-visjonære
Kultur skaper ikke mennesker. Mennesker skaper kultur. -Margareta Rönnberg
kultur-skaper-ikke-mennesker-mennesker-skaper-kultur
Svaret på vold er enda mer demokrati, enda mer åpenhet, men aldri naivitet. -Jens Stoltenberg
svaret-på-vold-er-enda-mer-demokrati-enda-mer-åpenhet-men-aldri-naivitet
Det kreves store forberedelser for å undervise litt. -Undervise
det-kreves-store-forberedelser-for-å-undervise-litt