For å lede et folk, er det best å gå bak dem.


for-å-lede-et-folk-er-det-best-å-gå-bak-dem
ukjentforledeetfolkerdetbestbakdemå ledelede etet folker detdet bestbest ågå bakbak demfor å ledeå lede etlede et folker det bestdet best åbest å gåå gå bakgå bak demfor å lede etå lede et folker det best ådet best å gåbest å gå bakå gå bak demfor å lede et folker det best å gådet best å gå bakbest å gå bak dem

Vi ønsker ikke å være som lederne under den franske revolusjonen, som sa: Der går mitt folk. Jeg må finne ut hvor de går hen, så jeg kan lede dem. -Politikk
vi-ønsker-ikke-å-være-som-lederne-under-den-franske-revolusjonen-som-sa-der-går-mitt-folk-jeg-må-finne-ut-hvor-går-hen-så-jeg-kan-lede-dem
Jeg liker ikke å snakke stygt om folk bak ryggen på dem, men jeg tror han er advokat. -Samuel Johnson
jeg-liker-ikke-å-snakke-stygt-om-folk-bak-ryggen-på-dem-men-jeg-tror-han-er-advokat
Å gifte seg, stifte familie, ta imot barna som kommer, sørge for dem i denne usikre verden og kanskje til og med lede dem litt, er etter min mening det største som overhodet kan lykkes for et menneske. -Franz Kafka
Å-gifte-seg-stifte-familie-ta-imot-barna-som-kommer-sørge-for-dem-i-denne-usikre-verden-og-kanskje-til-og-med-lede-dem-litt-er-etter-min-mening-det
Ledelse er problemløsing. Den dagen soldatene slutter å komme til deg med problemene sine, har du sluttet å lede dem. -Colin Powell
ledelse-er-problemløsing-den-dagen-soldatene-slutter-å-komme-til-deg-med-problemene-sine-har-du-sluttet-å-lede-dem
Snakk heller over hodet på folk enn bak ryggen deres. -Adlai Stevenson
snakk-heller-over-hodet-på-folk-enn-bak-ryggen-deres
Den eneste måten noen kan lede oss på, er å gjenopprette troen i oss på at vi kan lede oss selv. -Henry Miller
den-eneste-måten-noen-kan-lede-oss-på-er-å-gjenopprette-troen-i-oss-på-at-vi-kan-lede-oss-selv