For å si det med tre ord – ingenting feil!


for-å-det-med-tre-ord-ingenting-feil
thorbjørn jaglandfordetmedtreordingentingfeilsi detdet medmed treord –– ingentingingenting feilfor å siå si detsi det meddet med tremed tre ordtre ord –ord – ingenting– ingenting feilfor å si detå si det medsi det med tredet med tre ordmed tre ord –tre ord – ingentingord – ingenting feilfor å si det medå si det med tresi det med tre orddet med tre ord –med tre ord – ingentingtre ord – ingenting feil

Et ord som nesten ikke er i bruk lenger, er det lille ordet nok. Vi strør isteden om oss med et annet ord, også det på bare tre bokstaver. Vi sier mer. -Jostein Gaarder
et-ord-som-nesten-ikke-er-i-bruk-lenger-er-det-lille-ordet-nok-vi-strør-isteden-om-oss-med-et-annet-ord-også-det-på-bare-tre-bokstaver-vi-sier
Barn siterer sjelden feil. Tvert imot gjentar de ofte ord for ord det en ikke burde ha sagt. -Ukjent
barn-siterer-sjelden-feil-tvert-imot-gjentar-ofte-ord-for-ord-det-ikke-burde-sagt
Vitenskapen sier det første ord om alt og det siste ord om ingenting. -Vitenskap
vitenskapen-sier-det-første-ord-om-alt-og-det-siste-ord-om-ingenting
Med tre ord kan jeg summere opp alt jeg har lært om livet: Det går videre. -Videre
med-tre-ord-kan-jeg-summere-opp-alt-jeg-har-lært-om-livet-det-går-videre
Ingenting blir noen gang utrettet av en komité med mindre den består av tre medlemmer, der en er sykemeldt og en annen fraværende. -Hendrik van Loon
ingenting-blir-noen-gang-utrettet-av-komité-med-mindre-den-består-av-tre-medlemmer-der-er-sykemeldt-og-annen-fraværende
Man studerer hverandre i tre uker, elsker hverandre i tre måneder, krangler i tre år, holder ut med hverandre i tredve år, og så begynner barna forfra. -Hippolyte Taine
man-studerer-hverandre-i-tre-uker-elsker-hverandre-i-tre-måneder-krangler-i-tre-år-holder-ut-med-hverandre-i-tredve-år-og-så-begynner-barna