Folk som sier de sover som et barn, er som regel barnløse.


folk-som-sier-sover-som-et-barn-er-som-regel-barnløse
søvnfolksomsiersoveretbarnerregelbarnløsefolk somsom siersier dede soversover somsom etet barner somsom regelregel barnløsefolk som siersom sier desier de soverde sover somsover som etsom et barner som regelsom regel barnløsefolk som sier desom sier de soversier de sover somde sover som etsover som et barner som regel barnløsefolk som sier de soversom sier de sover somsier de sover som etde sover som et barn

De mennesker folk rakker ned på, er som regel dem de frykter. Hvorfor sier mannen da alltid så mye nedsettende om kvinnen? -Kvinner og menn
de-mennesker-folk-rakker-ned-på-er-som-regel-dem-frykter-hvorfor-sier-mannen-da-alltid-så-mye-nedsettende-om-kvinnen
Festtalere er folk som taler mens andre mennesker sover. -Tale
festtalere-er-folk-som-taler-mens-andre-mennesker-sover
Den som sier han er villig til å møte deg på halvveien, er som regel dårlig til å bedømme avstand. -Laurence J. Peter
den-som-sier-han-er-villig-til-å-møte-deg-på-halvveien-er-som-regel-dårlig-til-å-bedømme-avstand
Når folk er enige med meg, har jeg som regel en følelse av at jeg må ta feil. -Oscar Wilde
når-folk-er-enige-med-meg-har-jeg-som-regel-følelse-av-at-jeg-må-ta-feil
Jeg har oppdaget at hvis jeg er villig til å være ærlig mot barna, blir de ærlige mot meg igjen. Så enkelt er det. Barn som vokser opp, gjør som foreldrene gjør, ikke som foreldrene sier. -Oppdragelse
jeg-har-oppdaget-at-hvis-jeg-er-villig-til-å-være-ærlig-mot-barna-blir-ærlige-mot-meg-igjen-så-enkelt-er-det-barn-som-vokser-opp-gjør-som
Det dummeste jeg vet er rike folk som sier at penger ikke betyr noe. -Penger og økonomi
det-dummeste-jeg-vet-er-rike-folk-som-sier-at-penger-ikke-betyr-noe