Folk som lærer for å leve, har annerledes hastverk enn folk som lever for å lære.


folk-som-lærer-for-å-leve-har-annerledes-hastverk-enn-folk-som-lever-for-å-lære
lærefolksomlærerforleveharannerledeshastverkennfolkleverlærefolk somsom lærerlærer forå levehar annerledesannerledes hastverkhastverk ennenn folkfolk somsom leverlever forå lærefolk som lærersom lærer forlærer for åfor å levehar annerledes hastverkannerledes hastverk ennhastverk enn folkenn folk somfolk som leversom lever forlever for åfor å lærefolk som lærer forsom lærer for ålærer for å levehar annerledes hastverk ennannerledes hastverk enn folkhastverk enn folk somenn folk som leverfolk som lever forsom lever for ålever for å lærefolk som lærer for åsom lærer for å levehar annerledes hastverk enn folkannerledes hastverk enn folk somhastverk enn folk som leverenn folk som lever forfolk som lever for åsom lever for å lære

Det er tre typer mennesker som er kreative: Fulle folk, forelska folk, og fattige folk. -Tore Renberg
det-er-tre-typer-mennesker-som-er-kreative-fulle-folk-forelska-folk-og-fattige-folk
Folk lærer noe hver dag, og ofte lærer de at det de lærte dagen før, var galt. -William E. Vaughan
folk-lærer-noe-hver-dag-og-ofte-lærer-at-det-lærte-dagen-før-var-galt
Folk reiser for å lære. De fleste av dem burde lære å reise før de starter. -George Bernard Shaw
folk-reiser-for-å-lære-de-fleste-av-dem-burde-lære-å-reise-før-starter
Jeg har tro på evnen folk har til å gå på igjen på nytt og på nytt, sjøl om det ser håpløst ut. Folk fortsetter å klore seg fram som best de kan, de! -Pågangsmot
jeg-har-tro-på-evnen-folk-har-til-å-gå-på-igjen-på-nytt-og-på-nytt-sjøl-om-det-håpløst-ut-folk-fortsetter-å-klore-seg-fram-som-best-kan
Jeg vil heller underholde og håpe at folk lærer noe, enn å utdanne og håpe at de blir underholdt. -Underholdning
jeg-vil-heller-underholde-og-håpe-at-folk-lærer-noe-enn-å-utdanne-og-håpe-at-blir-underholdt
Mote meg hit og mote meg dit, så er den en narr, der går annerledes enn alle andre folk i landet. -Mote
mote-meg-hit-og-mote-meg-dit-så-er-den-narr-der-går-annerledes-enn-alle-andre-folk-i-landet