Folk som har fått for lite søvn om natten, virker alltid så forunderlig stolte over det.


folk-som-har-fått-for-lite-søvn-om-natten-virker-alltid-så-forunderlig-stolte-over-det
ukjentfolksomharfåttforlitesøvnomnattenvirkeralltidforunderligstolteoverdetfolk somsom harhar fåttfått forlite søvnsøvn omom nattenvirker alltidalltid såså forunderligforunderlig stoltestolte overover detfolk som harsom har fåtthar fått forfått for litefor lite søvnlite søvn omsøvn om nattenvirker alltid såalltid så forunderligså forunderlig stolteforunderlig stolte overstolte over detfolk som har fåttsom har fått forhar fått for litefått for lite søvnfor lite søvn omlite søvn om nattenvirker alltid så forunderligalltid så forunderlig stolteså forunderlig stolte overforunderlig stolte over detfolk som har fått forsom har fått for litehar fått for lite søvnfått for lite søvn omfor lite søvn om nattenvirker alltid så forunderlig stoltealltid så forunderlig stolte overså forunderlig stolte over det

Noen timer senere hadde natten fanget meg inn, og neste morgen er alltid en nyhet. Om den er god eller dårlig, vet du ikke før du har fått den. -Gunnar Staalesen
noen-timer-senere-hadde-natten-fanget-meg-inn-og-neste-morgen-er-alltid-nyhet-om-den-er-god-eller-dårlig-vet-du-ikke-før-du-har-fått-den
Før ekteskapet kan en mann ligge våken hele natten og tenke på noe du har sagt, etterpå faller han i søvn før du har snakket ferdig. -Helen Rowland
før-ekteskapet-kan-mann-ligge-våken-hele-natten-og-tenke-på-noe-du-har-sagt-etterpå-faller-han-i-søvn-før-du-har-snakket-ferdig
Etter å ha spilt Chopin føler jeg det som jeg har grått over synder jeg aldri har begått, og sørget over tragedier som ikke er mine egne. Musikk virker alltid slik på meg. -Oscar Wilde
etter-å-spilt-chopin-føler-jeg-det-som-jeg-har-grått-over-synder-jeg-aldri-har-begått-og-sørget-over-tragedier-som-ikke-er-mine-egne-musikk
Folk som virker dønn uberørte og iskalde - det provoserer meg så mye at jeg blir helt fortvilet. -Inga Marte Thorkildsen
folk-som-virker-dønn-uberørte-og-iskalde-det-provoserer-meg-så-mye-at-jeg-blir-helt-fortvilet