Folk sier at ingenting er umulig, men jeg gjør ingenting hver dag.


folk-sier-at-ingenting-er-umulig-men-jeg-gjør-ingenting-hver-dag
alan alexander milnefolksieratingentingerumuligmenjeggjørhverdagfolk siersier atat ingentingingenting erer umuligmen jegjeg gjørgjør ingentingingenting hverhver dagfolk sier atsier at ingentingat ingenting eringenting er umuligmen jeg gjørjeg gjør ingentinggjør ingenting hveringenting hver dagfolk sier at ingentingsier at ingenting erat ingenting er umuligmen jeg gjør ingentingjeg gjør ingenting hvergjør ingenting hver dagfolk sier at ingenting ersier at ingenting er umuligmen jeg gjør ingenting hverjeg gjør ingenting hver dag

Ingenting, svarer hun kort. - Det er jo så at hun ingenting gjør. Hun bare går her, gjør ingenting og blir ingenting, mens livet ruller forbi etsteds langt borte, sønnenfor. -Cora Sandel
ingenting-svarer-hun-kort-det-er-jo-så-at-hun-ingenting-gjør-hun-bare-går-her-gjør-ingenting-og-blir-ingenting-mens-livet-ruller-forbi-etsteds
For å unngå kritikk - si ingenting, gjør ingenting, vær ingenting. -Kritikk
for-å-unngå-kritikk-ingenting-gjør-ingenting-vær-ingenting
Ingenting bygget i grunnen. Og ingenting ofret for å få bygget noe heller. Ingenting, ingenting - alt sammen. -Henrik Ibsen
ingenting-bygget-i-grunnen-og-ingenting-ofret-for-å-få-bygget-noe-heller-ingenting-ingenting-alt-sammen
Ingenting kan oppstå av ingenting. Ingenting kan vende tilbake til ingenting. -Ingenting
ingenting-kan-oppstå-av-ingenting-ingenting-kan-vende-tilbake-til-ingenting
Hva er så spesielt med ironi? Den innebærer jo at man sier det motsatte av hva man mener, men det gjør vi jo alle hver dag - fra morgen til kveld. -Frejlif Olsen
hva-er-så-spesielt-med-ironi-den-innebærer-jo-at-man-sier-det-motsatte-av-hva-man-mener-men-det-gjør-vi-jo-alle-hver-dag-fra-morgen-til-kveld