Folk pleier å spotte det de ikke skjønner.


folk-pleier-å-spotte-det-ikke-skjønner
johann wolfgang von goethefolkpleierspottedetikkeskjønnerfolk pleierpleier åå spottespotte detdet dede ikkeikke skjønnerfolk pleier åpleier å spotteå spotte detspotte det dedet de ikkede ikke skjønnerfolk pleier å spottepleier å spotte detå spotte det despotte det de ikkedet de ikke skjønnerfolk pleier å spotte detpleier å spotte det deå spotte det de ikkespotte det de ikke skjønner

Det folk pleier å kalle skjebnen, er egentlig bare deres egne dumheter. -Arthur Schopenhauer
det-folk-pleier-å-kalle-skjebnen-er-egentlig-bare-deres-egne-dumheter
Det må være det samme hvordan folk gjør tingene sine, bare de får det til, pleier jeg å si. -Normal
det-må-være-det-samme-hvordan-folk-gjør-tingene-sine-bare-får-det-til-pleier-jeg-å
Hvis ikke folk skjønner at også kvantitet betyr noe for unger, så burde de vært fratatt dem med makt. -Finn Schjøll
hvis-ikke-folk-skjønner-at-også-kvantitet-betyr-noe-for-unger-så-burde-vært-fratatt-dem-med-makt
De små, de skjønner allting, de. De skjønner til og med det som står mellom linjene. -Anne-Cath Vestly
de-små-skjønner-allting-de-skjønner-til-og-med-det-som-står-mellom-linjene
Når vi ser sånne scoringer, da skjønner vi hvorfor folk blir forelska i denne herlige idretten. -Fotball
når-vi-sånne-scoringer-da-skjønner-vi-hvorfor-folk-blir-forelska-i-denne-herlige-idretten
Alle forelskelser går over i løpet av en måned, hvis man ikke pleier dem. -Anne B. Ragde
alle-forelskelser-går-over-i-løpet-av-måned-hvis-man-ikke-pleier-dem