Folk glor så geipen henger. Det er så stygt gjort.


folk-glor-så-geipen-henger-det-er-så-stygt-gjort
kjendisfolkglorgeipenhengerdeterstygtgjortfolk glorså geipengeipen hengerdet erer såså stygtstygt gjortfolk glor såglor så geipenså geipen hengerdet er såer så stygtså stygt gjortfolk glor så geipenglor så geipen hengerdet er så stygter så stygt gjortfolk glor så geipen hengerdet er så stygt gjort

Jeg liker ikke å snakke stygt om folk bak ryggen på dem, men jeg tror han er advokat. -Samuel Johnson
jeg-liker-ikke-å-snakke-stygt-om-folk-bak-ryggen-på-dem-men-jeg-tror-han-er-advokat
Kirken bør høyt og offentlig si at helvete ikke finnes. Helvete kan man oppleve her og nå, kjenne det i sine egne liv og se det på TV, men å true med at folk vil brenne i helvetet etter døden, er stygt. -Helvete
kirken-bør-høyt-og-offentlig-at-helvete-ikke-finnes-helvete-kan-man-oppleve-her-og-nå-kjenne-det-i-sine-egne-liv-og-se-det-på-tv-men-å-true-med
Den som taler stygt om andre i ditt nærvær, taler stygt om deg i ditt fravær. -Baksnakking
den-som-taler-stygt-om-andre-i-ditt-nærvær-taler-stygt-om-deg-i-ditt-fravær
Fortell aldri sannheten til folk som ikke har gjort seg fortjent til det. -Sannhet
fortell-aldri-sannheten-til-folk-som-ikke-har-gjort-seg-fortjent-til-det
Hvis du synes at alt er galt her i verden, så husk at det er folk lik deg selv som har gjort verden til det den er. -Misnøye
hvis-du-synes-at-alt-er-galt-her-i-verden-så-husk-at-det-er-folk-lik-deg-selv-som-har-gjort-verden-til-det-den-er