Folk flest synes livet er altfor tidkrevende.


folk-flest-synes-livet-er-altfor-tidkrevende
stanislaw jerzy lecfolkflestsynesliveteraltfortidkrevendefolk flestflest synessynes livetlivet erer altforfolk flest synesflest synes livetsynes livet erlivet er altforer altfor tidkrevendefolk flest synes livetflest synes livet ersynes livet er altforlivet er altfor tidkrevendefolk flest synes livet erflest synes livet er altforsynes livet er altfor tidkrevende

Folk flest nekter å forholde seg til barn som ordentlige mennesker. -Barn
folk-flest-nekter-å-forholde-seg-til-barn-som-ordentlige-mennesker
Folk flest er mer komfortable med gamle problemer enn med nye løsninger. -Problem
folk-flest-er-mer-komfortable-med-gamle-problemer-enn-med-nye-løsninger
Denne mannen må være lykkeligere enn folk flest, for han er ikke slave av det han eier. -Voltaire
denne-mannen-må-være-lykkeligere-enn-folk-flest-for-han-er-ikke-slave-av-det-han-eier
Ingen kan beskytte seg mot minneord. Familier vil ha minneord, av en eller annen merkelig grunn. Folk synes det er deilig å legge på svøm i klisjeer og ta livet av den døde enda en gang. -Marit Tusvik
ingen-kan-beskytte-seg-mot-minneord-familier-vil-minneord-av-eller-annen-merkelig-grunn-folk-synes-det-er-deilig-å-legge-på-svøm-i-klisjeer-og
Det er ingenting som inngir folk flest en så panisk skrekk som tanken på å skulle få nærmere befatning med virkeligheten. -Helge Krog
det-er-ingenting-som-inngir-folk-flest-så-panisk-skrekk-som-tanken-på-å-skulle-få-nærmere-befatning-med-virkeligheten
Og jeg synes kristendommen er altfor stor og verdifull til å overlates til teologene. -Kristendom og kristne
og-jeg-synes-kristendommen-er-altfor-stor-og-verdifull-til-å-overlates-til-teologene