Fjernsynet er egentlig nærmere virkeligheten enn noen bok. Galskapen i fjernsynet er det virkelige livs galskap.


fjernsynet-er-egentlig-nærmere-virkeligheten-enn-noen-bok-galskapen-i-fjernsynet-er-det-virkelige-livs-galskap
camille pagliafjernsyneteregentlignærmerevirkelighetenennnoenbokgalskapenfjernsynetdetvirkeligelivsgalskapfjernsynet erer egentligegentlig nærmerenærmere virkelighetenvirkeligheten ennenn noennoen bokgalskapen ii fjernsynetfjernsynet erer detdet virkeligevirkelige livslivs galskapfjernsynet er egentliger egentlig nærmereegentlig nærmere virkelighetennærmere virkeligheten ennvirkeligheten enn noenenn noen bokgalskapen i fjernsyneti fjernsynet erfjernsynet er deter det virkeligedet virkelige livsvirkelige livs galskapfjernsynet er egentlig nærmereer egentlig nærmere virkelighetenegentlig nærmere virkeligheten ennnærmere virkeligheten enn noenvirkeligheten enn noen bokgalskapen i fjernsynet eri fjernsynet er detfjernsynet er det virkeligeer det virkelige livsdet virkelige livs galskapfjernsynet er egentlig nærmere virkelighetener egentlig nærmere virkeligheten ennegentlig nærmere virkeligheten enn noennærmere virkeligheten enn noen bokgalskapen i fjernsynet er deti fjernsynet er det virkeligefjernsynet er det virkelige livser det virkelige livs galskap

Fjernsynet er beviset på at folk vil se på hva som helst annet enn hverandre. -Ann Landers
fjernsynet-er-beviset-på-at-folk-vil-se-på-hva-som-helst-annet-enn-hverandre
Mediene utvikler seg - fjernsynet er mye bedre i dag enn for hundre år siden. -Ukjent
mediene-utvikler-seg-fjernsynet-er-mye-bedre-i-dag-enn-for-hundre-år-siden
Fjernsynet har brakt mordet tilbake til hjemmene, der det hører hjemme. -Alfred Hitchcock
fjernsynet-har-brakt-mordet-tilbake-til-hjemmene-der-det-hører-hjemme
Fjernsynet er den eneste sovemedisinen man inntar gjennom øynene. -Fjernsyn
fjernsynet-er-den-eneste-sovemedisinen-man-inntar-gjennom-øynene
Det beste man kan si om fjernsynet er nok at gamle folk får levende ansikter inn i stua. -Rolf Jacobsen
det-beste-man-kan-om-fjernsynet-er-nok-at-gamle-folk-får-levende-ansikter-inn-i-stua
Med tiden er jeg blitt overbevist om én ting: Fjernsynet er til å opptre i, ikke se på. -Fjernsyn
med-tiden-er-jeg-blitt-overbevist-om-én-ting-fjernsynet-er-til-å-opptre-i-ikke-se-på