Finnes det noen riktig måte å formulere det umulige på?


finnes-det-noen-riktig-måte-å-formulere-det-umulige-på
jo nesbøfinnesdetnoenriktigmåteformulereumuligefinnes detdet noennoen riktigriktig måtemåte åå formulereformulere detdet umuligeumulige påfinnes det noendet noen riktignoen riktig måteriktig måte åmåte å formulereå formulere detformulere det umuligedet umulige påfinnes det noen riktigdet noen riktig måtenoen riktig måte åriktig måte å formuleremåte å formulere detå formulere det umuligeformulere det umulige påfinnes det noen riktig måtedet noen riktig måte ånoen riktig måte å formulereriktig måte å formulere detmåte å formulere det umuligeå formulere det umulige på

Det umulige kan ikke ha skjedd, derfor må det umulige være mulig, tross alt. -Mulig og umulig
det-umulige-kan-ikke-skjedd-derfor-må-det-umulige-være-mulig-tross-alt
Å være glad i noen, det er godt - elske noen - det også. Men å være riktig forelsket, sånn virkelig forelsket - en pinefull tilstand. Det burde være en medisin mot slikt. -Irmgard Keun
Å-være-glad-i-noen-det-er-godt-elske-noen-det-også-men-å-være-riktig-forelsket-sånn-virkelig-forelsket-pinefull-tilstand-det-burde
Det finnes bare en måte å bære et vakkert plagg på: å glemme at man bærer det. -Klær
det-finnes-bare-måte-å-bære-et-vakkert-plagg-på-å-glemme-at-man-bærer-det
Jeg ønsker å være veldig nær noen jeg respekterer og beundrer, og ha noen som føler det på samme måte for meg. -Nærhet
jeg-ønsker-å-være-veldig-nær-noen-jeg-respekterer-og-beundrer-og-noen-som-føler-det-på-samme-måte-for-meg
Det finnes bare én suksess ... å kunne leve livet ditt på din egen måte. -Suksess
det-finnes-bare-én-suksess-å-kunne-leve-livet-ditt-på-din-egen-måte
Det finnes ingen sykdommer som ikke kan helbredes. Det finnes bare sykdommer som det ennå ikke er funnet noen kur for. -Sykdom
det-finnes-ingen-sykdommer-som-ikke-kan-helbredes-det-finnes-bare-sykdommer-som-det-ennå-ikke-er-funnet-noen-kur-for