Feiltagelser og overdrivelser er ingenting å bry seg om.


feiltagelser-og-overdrivelser-er-ingenting-å-bry-seg-om
josé clemente orozcofeiltagelserogoverdrivelsereringentingbrysegomfeiltagelser ogog overdrivelseroverdrivelser erer ingentingingenting åå brybry segseg omfeiltagelser og overdrivelserog overdrivelser eroverdrivelser er ingentinger ingenting åingenting å bryå bry segbry seg omfeiltagelser og overdrivelser erog overdrivelser er ingentingoverdrivelser er ingenting åer ingenting å bryingenting å bry segå bry seg omfeiltagelser og overdrivelser er ingentingog overdrivelser er ingenting åoverdrivelser er ingenting å bryer ingenting å bry segingenting å bry seg om

Å bry seg er det største av alt, å bry seg er det som betyr mest. -Friedrich von Hügel
Å-bry-seg-er-det-største-av-alt-å-bry-seg-er-det-som-betyr-mest
Den som er redd for å være til bry, blir til bry. -Seg selv og andre
den-som-er-redd-for-å-være-til-bry-blir-til-bry
Jeg gruer meg til den dagen verden kun er likegyldighet. Men ingen vil jo egentlig bry seg, så hvorfor ikke? -Ukjent
jeg-gruer-meg-til-den-dagen-verden-kun-er-likegyldighet-men-ingen-vil-jo-egentlig-bry-seg-så-hvorfor-ikke
Dessverre er man nødt til å bry seg om politikk, selv om man ikke har lyst. -Politikk
dessverre-er-man-nødt-til-å-bry-seg-om-politikk-selv-om-man-ikke-har-lyst
Ingenting bygget i grunnen. Og ingenting ofret for å få bygget noe heller. Ingenting, ingenting - alt sammen. -Henrik Ibsen
ingenting-bygget-i-grunnen-og-ingenting-ofret-for-å-få-bygget-noe-heller-ingenting-ingenting-alt-sammen