«Far» lyder ganske vulgært, kjære. Ordet «pappa», gir forresten en fin form til leppene.


far-lyder-ganske-vulgært-kjære-ordet-pappa-gir-forresten-form-til-leppene
farfarlyderganskevulgærtkjæreordetpappagirforrestenformtilleppene«far» lyderlyder ganskeganske vulgærtordet «pappa»gir forrestenforresten enfin formform tiltil leppene«far» lyder ganskelyder ganske vulgærtgir forresten enforresten en finen fin formfin form tilform til leppene«far» lyder ganske vulgærtgir forresten en finforresten en fin formen fin form tilfin form til leppenegir forresten en fin formforresten en fin form tilen fin form til leppene

Selv om vi skal ganske langt, og du er stor og rar I hjertet blir det aldri trangt for deg, min kjære far -Ukjent
selv-om-vi-skal-ganske-langt-og-du-er-stor-og-rar-i-hjertet-blir-det-aldri-trangt-for-deg-min-kjære-far
Ungdomskraft består i at enhver form for motstand gir en glede. -Sigismund von Radecki
ungdomskraft-består-i-at-enhver-form-for-motstand-gir-glede
Penger kan ikke kjøpe deg lykke, men det gir deg en mer behagelig form for ulykke. -Penger og økonomi
penger-kan-ikke-kjøpe-deg-lykke-men-det-gir-deg-mer-behagelig-form-for-ulykke
Musikk gir universet sjel, den gir sinnet vinger, fantasien flukt, alvoret sjarm, den gir munterhet og liv til alt. -Platon
musikk-gir-universet-sjel-den-gir-sinnet-vinger-fantasien-flukt-alvoret-sjarm-den-gir-munterhet-og-liv-til-alt