Fantasien er det aller største av alt! For det er ikke det du ser som er viktigst. Det er det du tror du ser!


fantasien-er-det-aller-største-av-alt-for-det-er-ikke-det-du-som-er-viktigst-det-er-det-du-tror-du
fantasifantasienerdetallerstørsteavaltforikkedusomviktigstdettrorfantasien erer detdet alleraller størstestørste avav altdet erer ikkeikke detdet dudu serser somsom erer viktigstdet erer detdet dudu trordu serfantasien er deter det allerdet aller størstealler største avstørste av altfor det erdet er ikkeer ikke detikke det dudet du serdu ser somser som ersom er viktigstdet er deter det dudet du trordu tror dutror du serfantasien er det allerer det aller størstedet aller største avaller største av altfor det er ikkedet er ikke deter ikke det duikke det du serdet du ser somdu ser som erser som er viktigstdet er det duer det du trordet du tror dudu tror du serfantasien er det aller størsteer det aller største avdet aller største av altfor det er ikke detdet er ikke det duer ikke det du serikke det du ser somdet du ser som erdu ser som er viktigstdet er det du trorer det du tror dudet du tror du ser

Den reisende ser det han ser, turdeltakeren ser det man viser ham. -Reise
den-reisende-det-han-turdeltakeren-det-man-viser-ham
Jeg beklager overfor dommeren, men når det er sagt så ser det ut som straffe. Og dommeren skal dømme ut fra det han ser. Det var ikke straffe, men det kan ikke dommeren ha sett. -Fotball
jeg-beklager-overfor-dommeren-men-når-det-er-sagt-så-det-ut-som-straffe-og-dommeren-skal-dømme-ut-fra-det-han-det-var-ikke-straffe-men-det-kan
... og aller viktigst, at kvinnen når alt kommer til alt er et helt annet og, mer vesentlig, et atskillig mer spennende vesen enn mannen. -Jan Kjærstad
og-aller-viktigst-at-kvinnen-når-alt-kommer-til-alt-er-et-helt-annet-og-mer-vesentlig-et-atskillig-mer-spennende-vesen-enn-mannen
Ho ser i spegelen korleis ansiktet er endra. Ho ser fødslar, død og foreldrekonferansar. Ser ho nøye nok etter, ser ho at ho er forelska. -Frode Grytten
ho-i-spegelen-korleis-ansiktet-er-endra-ho-fødslar-død-og-foreldrekonferansar-ser-ho-nøye-nok-etter-ho-at-ho-er-forelska
Det uopprettelige ser vi først når - Når - ? Når vi døde vågner. Ja, hva ser vi så egentlig? Vi ser at vi aldri har levet. -Henrik Ibsen
det-uopprettelige-vi-først-når-når-når-vi-dø-vågner-ja-hva-vi-så-egentlig-vi-at-vi-aldri-har-levet