Fanatisme vil si å fordoble innsatsen etter at du har glemt målet.


fanatisme-vil-å-fordoble-innsatsen-etter-at-du-har-glemt-målet
george santayanafanatismevilfordobleinnsatsenetteratduharglemtmåletfanatisme vilvil siå fordoblefordoble innsatseninnsatsen etteretter atat dudu harhar glemtglemt måletfanatisme vil sivil si åsi å fordobleå fordoble innsatsenfordoble innsatsen etterinnsatsen etter atetter at duat du hardu har glemthar glemt måletfanatisme vil si åvil si å fordoblesi å fordoble innsatsenå fordoble innsatsen etterfordoble innsatsen etter atinnsatsen etter at duetter at du harat du har glemtdu har glemt måletfanatisme vil si å fordoblevil si å fordoble innsatsensi å fordoble innsatsen etterå fordoble innsatsen etter atfordoble innsatsen etter at duinnsatsen etter at du haretter at du har glemtat du har glemt målet

Erfaring er det du har etter at du har glemt navnet hennes. -Erfaring
erfaring-er-det-du-har-etter-at-du-har-glemt-navnet-hennes
Når du ser målet klart, er du på vei mot målet, og målet er på vei mot deg. -Randi B. Noyes
når-du-målet-klart-er-du-på-vei-mot-målet-og-målet-er-på-vei-mot-deg
En liten tid, og du har glemt alt. En liten tid, og alle har glemt deg. -Tid
en-liten-tid-og-du-har-glemt-alt-en-liten-tid-og-alle-har-glemt-deg
For å være sikker på at du treffer målet, så skyt først og uansett hva du treffer sier du at det var målet. -Suksess
for-å-være-sikker-på-at-du-treffer-målet-så-skyt-først-og-uansett-hva-du-treffer-sier-du-at-det-var-målet
Jo raskere man løper etter en kvinne, desto langsommere når man målet. -Kvinner
jo-raskere-man-løper-etter-kvinne-desto-langsommere-når-man-målet