Familielivet har lett for å gå utover jobben


familielivet-har-lett-for-å-gå-utover-jobben
per larsenfamilielivetharlettforutoverjobbenfamilielivet harhar lettlett forgå utoverutover jobbenfamilielivet har letthar lett forlett for åfor å gåå gå utovergå utover jobbenfamilielivet har lett forhar lett for ålett for å gåfor å gå utoverå gå utover jobbenfamilielivet har lett for åhar lett for å gålett for å gå utoverfor å gå utover jobben

Familielivet er visseligen ikke alltid så rent som det burde være. -Henrik Ibsen
familielivet-er-visseligen-ikke-alltid-så-rent-som-det-burde-være
Så lenge Røkke gjør jobben sin, vil ikke jeg være så opptatt av hvor mange dasser han har på hytta si. -Seg selv og andre
så-lenge-røkke-gjør-jobben-vil-ikke-jeg-være-så-opptatt-av-hvor-mange-dasser-han-har-på-hytta
Man skjeller ut jobben bare til man ikke lenger har noen. -Sinclair Lewis
man-skjeller-ut-jobben-bare-til-man-ikke-lenger-har-noen
Det som kommer lett, går lett. -Arv
det-som-kommer-lett-går-lett
Når man er alene, skal man passe tankene, i familielivet humøret og i selskapslivet tungen. -Hannah More
når-man-er-alene-skal-man-passe-tankene-i-familielivet-humøret-og-i-selskapslivet-tungen
Den som ikke våger seg utover virkeligheten, vil aldri erobre sannheten. -Virkelighet
den-som-ikke-våger-seg-utover-virkeligheten-vil-aldri-erobre-sannheten