Før var jeg en ånd som svevde rundt. Jeg har ikke passet inn noe sted. Jeg var langt ute i universet, plutselig er jeg her, i denne verdenen. The world!


før-var-jeg-ånd-som-svevde-rundt-jeg-har-ikke-passet-inn-noe-sted-jeg-var-langt-ute-i-universet-plutselig-er-jeg-her-i-denne-verdenen-the-world
outsiderførvarjegåndsomsvevderundtjegharikkepassetinnnoestedlangtuteuniversetplutseligerherdenneverdenentheworldfør varvar jegjeg enen åndånd somsom svevdesvevde rundtjeg harhar ikkeikke passetpasset inninn noenoe stedjeg varvar langtlangt uteute ii universetplutselig erer jegjeg heri dennedenne verdenenthe worldfør var jegvar jeg enjeg en ånden ånd somånd som svevdesom svevde rundtjeg har ikkehar ikke passetikke passet innpasset inn noeinn noe stedjeg var langtvar langt utelangt ute iute i universetplutselig er jeger jeg heri denne verdenen

Min alderdom listet seg inn på meg; en dag var jeg falt i hans klør. Han tok meg med til et annet land, og der var jeg ikke som før. -William Shakespeare
min-alderdom-listet-seg-inn-på-meg-dag-var-jeg-falt-i-hans-klør-han-tok-meg-med-til-et-annet-land-og-der-var-jeg-ikke-som-før
Jeg var nesten det verste av alt. Jeg var alminnelig. Jeg var nesten usynlig, var jeg ikke? Og jeg var kanskje det lykkeligste mennesket du kunne ha kjent. -Johan Harstad
jeg-var-nesten-det-verste-av-alt-jeg-var-alminnelig-jeg-var-nesten-usynlig-var-jeg-ikke-og-jeg-var-kanskje-det-lykkeligste-mennesket-du-kunne
Du kan si jeg sa noe annet enn det som svevde rundt i hodet mitt. -Dumt sagt
du-kan-jeg-sa-noe-annet-enn-det-som-svevde-rundt-i-hodet-mitt
Da jeg var ung, fikk jeg høre: «Bare vent til du blir femti, så skal du få se.» Nå er jeg femti, og jeg har ikke sett noe som helst. -Erik Satie
da-jeg-var-ung-fikk-jeg-høre-bare-vent-til-du-blir-femti-så-skal-du-få-se-nå-er-jeg-femti-og-jeg-har-ikke-sett-noe-som-helst
Jeg tror ikke nødvendigvis at venner er de menneskene jeg liker best, de er bare de som var først ute. -Venn
jeg-tror-ikke-nødvendigvis-at-venner-er-menneskene-jeg-liker-best-er-bare-som-var-først-ute
Det kom som et uhell over meg og uhellet var at jeg ble gift før jeg ennu var utvokst. Bokstavelig. -Amalie Skram
det-kom-som-et-uhell-over-meg-og-uhellet-var-at-jeg-ble-gift-før-jeg-ennu-var-utvokst-bokstavelig