Får ikke barnet være barn, vil det forbli barn.


får-ikke-barnet-være-barn-vil-det-forbli-barn
barnfårikkebarnetværebarnvildetforblibarnfår ikkeikke barnetbarnet værevære barnvil detdet forbliforbli barnfår ikke barnetikke barnet værebarnet være barnvil det forblidet forbli barnfår ikke barnet væreikke barnet være barnvil det forbli barnfår ikke barnet være barn

I en ekte mann skjuler det seg alltid et barn: det vil leke. Så finn da frem til barnet i mannen, I kvinner! -Friedrich Nietzsche
i-ekte-mann-skjuler-det-seg-alltid-et-barn-det-vil-leke-så-finn-da-frem-til-barnet-i-mannen-i-kvinner
Hvis du ikke får barn, blir du syk av lengsel. Får du barn, blir du syk av bekymring. -Barn
hvis-du-ikke-får-barn-blir-du-syk-av-lengsel-får-du-barn-blir-du-syk-av-bekymring
Det er godt å være barn noen ganger, og særlig i julen når dens mektige Grunnlegger selv var et barn. -Jul
det-er-godt-å-være-barn-noen-ganger-og-særlig-i-julen-når-dens-mektige-grunnlegger-selv-var-et-barn
Jo lenger et menneske får lov til å være barn, jo eldre blir det. -Novalis
jo-lenger-et-menneske-får-lov-til-å-være-barn-jo-eldre-blir-det
Hvis en voksen bruker vold mot et barn, vil barnet naturlig nok anta at det også har rett til å bruke vold mot en som er mindre eller svakere. -Dora Russell
hvis-voksen-bruker-vold-mot-et-barn-vil-barnet-naturlig-nok-anta-at-det-også-har-rett-til-å-bruke-vold-mot-som-er-mindre-eller-svakere