Etter hvert som vi blir eldre, blir kroppen kortere og historiene lengre.


etter-hvert-som-vi-blir-eldre-blir-kroppen-kortere-og-historiene-lengre
ukjentetterhvertsomviblireldrekroppenkortereoghistorienelengreetter hverthvert somsom vivi blirblir eldreblir kroppenkroppen korterekortere ogog historienehistoriene lengreetter hvert somhvert som visom vi blirvi blir eldreblir kroppen korterekroppen kortere ogkortere og historieneog historiene lengreetter hvert som vihvert som vi blirsom vi blir eldreblir kroppen kortere ogkroppen kortere og historienekortere og historiene lengreetter hvert som vi blirhvert som vi blir eldreblir kroppen kortere og historienekroppen kortere og historiene lengre

Å, er det ikke derfor skyggene blir lengre og lengre utover kvelden? De strekker seg etter natten, dette mørkets tidevann som skyller innover jorden og for noen timer oppfyller skyggenes innerste lengsler. -Natt
Å-er-det-ikke-derfor-skyggene-blir-lengre-og-lengre-utover-kvelden-de-strekker-seg-etter-natten-dette-mørkets-tidevann-som-skyller-innover-jorden-og
Svangerskapstiden blir stadig kortere. De fleste unge kvinner får sin baby allerede seks måneder etter bryllupet. -Edi Welz
svangerskapstiden-blir-stadig-kortere-de-fleste-unge-kvinner-får-baby-allerede-seks-måneder-etter-bryllupet
Vi jentene blir jo i sørgelig flertall etter hvert som vi eldes. -Wenche Foss
vi-jentene-blir-jo-i-sørgelig-flertall-etter-hvert-som-vi-eldes
Kvinner er som landskaper: De som regnes for utilgjengelige blir etter hvert unngått. -Kvinner
kvinner-er-som-landskaper-de-som-regnes-for-utilgjengelige-blir-etter-hvert-unngått
De eldre sier alltid at tidene blir verre. Tidene er som de alltid har vært, de eldre blir verre. -Tid
de-eldre-sier-alltid-at-tidene-blir-verre-tidene-er-som-alltid-har-vært-eldre-blir-verre
Noen ganger bærer folk masken sin så godt at de etter hvert faktisk blir den personen de ser ut som. -William Somerset Maugham
noen-ganger-bærer-folk-masken-så-godt-at-etter-hvert-faktisk-blir-den-personen-ut-som