Etter en god middag kan man tilgi hvem som helst, til og med en slektning.


etter-god-middag-kan-man-tilgi-hvem-som-helst-til-og-med-slektning
oscar wildeettergodmiddagkanmantilgihvemsomhelsttilogmedslektningetter enen godgod middagmiddag kankan manman tilgitilgi hvemhvem somsom helsttil ogog medmed enen slektningetter en goden god middaggod middag kanmiddag kan mankan man tilgiman tilgi hvemtilgi hvem somhvem som helsttil og medog med enmed en slektningetter en god middagen god middag kangod middag kan manmiddag kan man tilgikan man tilgi hvemman tilgi hvem somtilgi hvem som helsttil og med enog med en slektningetter en god middag kanen god middag kan mangod middag kan man tilgimiddag kan man tilgi hvemkan man tilgi hvem somman tilgi hvem som helsttil og med en slektning

Et menneske som ikke kan avgrense seg, er som en frukthage uten gjerde: Hvem som helst kan forsyne seg når som helst på eierens bekostning. -Jesper Juul
et-menneske-som-ikke-kan-avgrense-seg-er-som-frukthage-uten-gjerde-hvem-som-helst-kan-forsyne-seg-når-som-helst-på-eierens-bekostning
Man skal ikke fortelle sine drømmer til hvem som helst. -Drøm
man-skal-ikke-fortelle-sine-drømmer-til-hvem-som-helst
Hvem som helst kan ha medlidenhet med en venn i nød, men det kreves en virkelig edel natur for å sympatisere med en venn som har fremgang. -Oscar Wilde
hvem-som-helst-kan-medlidenhet-med-venn-i-nød-men-det-kreves-virkelig-edel-natur-for-å-sympatisere-med-venn-som-har-fremgang
Hvem er jeg som ikke kan tilgi? Som ikke vil tilgi? Jeg er den som går den smaleste veien. Den vanskeligste. For ingen ting er lettere enn å bøye av og stryke en annens gjeld. -Tilgivelse
hvem-er-jeg-som-ikke-kan-tilgi-som-ikke-vil-tilgi-jeg-er-den-som-går-den-smaleste-veien-den-vanskeligste-for-ingen-ting-er-lettere-enn-å-bøye-av